Voornamelijk mensen uit de meest vermogende Nederlandse huishoudens doen schenkingen, zo meldt het CBS. Het gaat hierbij om schenkingen waarvoor aangifte is gedaan bij de Belastingdienst.

 

Schenkingen per jaar

Tussen de jaren 2007 en 2015 werden gemiddeld 80.000 schenkingen per jaar gedaan, met een totale waarde van zo’n 4,5 miljard euro per jaar. Van deze schenkingen was 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers onderdeel van de 20 procent huishoudens met het meeste vermogen.

 

Toename schenkingen minst vermogende huishoudens

Hoewel de meeste schenkingen in de meest vermogende huishoudens werden gedaan, is het aantal schenkingen aan personen uit de 20 procent minst vermogende huishoudens toegenomen. Het aantal schenkingen van deze groep steeg van 5 procent in 2007 naar 16 procent in 2014. In 2015 zakte dit percentage naar 13 procent.

Leeftijd

Bij schenkingen volgens de reguliere vrijstelling was de schenker in driekwart van de gevallen 65 jaar of ouder. Op de jaren 2009 en 2010 na was de schenker in meer dan de helft van de gevallen 75 jaar of ouder. De ontvangers van de schenkingen volgens de reguliere vrijstelling waren meestal ouder dan 40 jaar. Zo’n 90 procent van de schenkingen tussen de jaren 2007 en 2015 werden van ouder op kind gedaan.

 

Totale bedrag

Het totale bedrag van de schenkingen volgens de reguliere vrijstellingen was tot 2010 bijna 4 miljard euro per jaar. Na de invoering van de nieuwe erf- en schenkbelasting in 2010 zakte dit bedrag naar zo’n 2,5 miljard euro. In de jaren 2013 en 2014 werd weer een stuk meer geschonken, voornamelijk omdat in deze jaren veel gebruik werd gemaakt van de eenmalige schenking ten behoeve van de eigen woning onder de vrijstelling van een ton. In de jaren 2013 en 2014 samen was het totale bedrag van de schenkingen zo’n 10 miljard euro.

 

Belasting

Met uitzondering van de jaren 2013 en 2014 werd tussen de jaren 2007 en 2015 over meer dan 70 procent van alle geregistreerde schenkingen belasting betaald, wat in totaal jaarlijks tussen de 250 en 350 miljoen euro opleverde. In de jaren 2013 en 2014 samen leverden alle schenkingen ruim 90 miljoen euro aan belasting op.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This