Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) nu te weinig spaart voor onderhoud en herstel van hun gebouwen. Dit kan uiteindelijk leiden tot achterstallig onderhoud en verloedering in de buurt. Om dit tegen te gaan hebben minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) een nieuw wetsvoorstel gestuurd naar de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat VvE’s een verplichte minimale reservering per jaar hebben voor onderhoud en herstel. Concreet betekent dit, dat VvE’s elk jaar minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex beschikbaar moeten stellen voor noodzakelijk onderhoud en herstel van hun gebouwen. Ze kunnen er ook voor kiezen om geld te reserveren aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan.

VvE’s kunnen een lening aangaan voor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten. Daarnaast staat in het wetsvoorstel dat elk lid van de VvE voortaan alleen hoofdelijk aansprakelijk is voor zijn aandeel in de lening en dat bij verkoop van het appartement de lening overgaat naar de nieuwe eigenaar. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bron: Rijksoverheid

Share This