Betaalde hypotheekrente is normaal gesproken aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in box 1. Maar is dat ook het geval als de rente niet wordt betaald, maar wordt geschonken? Wij leggen hieronder voor je uit hoe het zit met de aftrekbare rente.

Voorbeeld aftrekbare rente

Tot en met de Hoge Raad is geprocedeerd over de volgende situatie:
Z heeft in 2002 een bedrag van € 45.000,00 van zijn ouders geleend ter financiering van zijn eigen woning. De rente wordt elke maand keurig door Z aan zijn ouders voldaan. Totdat ook voor Z de financiële crisis toeslaat, want in 2009 komt hij in de financiële problemen en wordt de rente niet meer maandelijks betaald, maar wordt de rente bijgeboekt op de lening. Z houdt de bijboekingen van de rente bij de lening zorgvuldig bij in zijn administratie. Eind 2009 ontvangt Z van zijn ouders een schenking die wordt verrekend met onder meer de bijgeboekte rente.

De belastinginspecteur stelt zich op het standpunt dat er geen sprake meer is van aftrekbare rente in box 1, omdat de verschuldigde rente niet is betaald, maar is kwijtgescholden. Z is het daar niet mee eens en vindt dat er ‘gewoon’ sprake moet zijn van aftrekbare rente.

Het Gerechtshof in Arnhem geeft Z gelijk en verwijst naar een besluit uit 2010 van de Staatssecretaris, waarin het volgende over aftrekbare rente staat vermeld:

  • Renteaftrek bij het kind is ook mogelijk als de renteschuld aan de ouders wordt voldaan uit een schenking van de ouders. Maar renteaftrek bij het kind is echter niet mogelijk als die schenking een kwijtschelding inhoudt.

Het oordeel over de aftrekbare rente

Op grond van dit besluit en de feiten is het Hof van oordeel, dat er geen sprake is van kwijtschelding aangezien Z en zijn ouders alles zorgvuldig hebben geadministreerd en de schenking is aangewend om bijgeboekte rente te zuiveren. Het ontbreken van een ‘kasrondje’ zorgt er niet automatisch voor dat er sprake is van kwijtschelding.

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de belastinginspecteur ongegrond verklaard, omdat het oordeel van het Hof geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en niet onvoldoende is gemotiveerd.

Geschonken rente is dus aftrekbaar in box 1, mits een zorgvuldige administratie wordt gehouden.

Wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Jan-Jaap Lambeck.

 

 

 

Share This