De meeste mensen weten wel dat je naar de notaris moet als je een huis hebt gekocht, maar wat de notaris precies doet is vaak niet voor iedereen duidelijk. In deze blog leggen we uit wat de notaris doet bij de overdracht van een huis.

Stap 1: Het koopcontract

Allereerst wordt er een koopcontract opgesteld, in de meeste gevallen gebeurt dit bij de makelaar, maar in sommige gevallen wordt dit bij de notaris geregeld. Een koopovereenkomst is een schriftelijk document waarin de verkoper en koper afspraken maken over de overdracht van de woning, waaronder de koopprijs en de datum van de sleuteloverdracht. Met het tekenen van de koopovereenkomst is het huis nog niet officieel van jou, daarvoor moet eerst de overdracht bij de notaris plaatsvinden.

Stap 2: Alles controleren

Na het tekenen van het koopcontract kom je bij de notaris terecht. De notaris controleert het koopcontract onder andere op ontbindende voorwaarden, inschrijving bij het kadaster en afspraken over de waarborgsom. Informatie over de vorige overdracht van de woning wordt opgevraagd en gecontroleerd. De notaris kijkt of er bijzondere verplichtingen, zoals erfdienstbaarheden of voorkeursrechten van derden bestaan. Met deze informatie en de voorwaarden uit koopcontract, stelt de notaris de leveringsakte op. De notaris houdt in de tussentijd in de gaten of de waarborgsom op tijd binnen is en wanneer de ontbindende voorwaarden verlopen.

Stap 3: De leveringsakte, hypotheekakte en nota

De leveringsakte is een schriftelijk document met de bevindingen van de notaris en de afspraken uit de koopovereenkomst. De leveringsakte wordt door de verkoper en koper getekend. Als er een hypotheek bij de woning wordt afgesloten, stelt de notaris ook een hypotheekakte op. De hypotheekakte wordt ondertekend door de notaris en je bank. De notaris maakt ook een nota van afrekening zodat voor elke partij duidelijk is wat er betaald moet worden en wat wordt ontvangen.

Stap 4: De overdracht

Op de dag van de overdracht controleert de notaris of de situatie hetzelfde is gebleven en dat er in de tussentijd bijvoorbeeld geen extra hypotheek is afgesloten of dat er beslag op de woning is gelegd. Als alles klopt, kunnen de leverings- en hypotheekakte ondertekend worden. Vanaf dat moment ben je officieel de eigenaar van de woning, gefeliciteerd!

Wil je direct een offerte aanvragen voor de overdracht? Kijk dan hier.

Share This