De hoogte van de aanslag onroerende zaak belasting is gerelateerd aan de waarde van de onroerende zaak. De waarde wordt vastgesteld aan de hand van artikel 17 lid 2 van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), dat is de waarde in het economisch verkeer. Wij leggen aan de hand van een voorbeeld uit hoe de waarde van een onroerende zaak wordt bepaald.

Waarde van een onroerende zaak: een voorbeeld

Een woonboerderij heeft in 2010 in de verkoop gestaan voor € 2.750.000, maar er was geen belangstelling. In 2011 en 2012 heeft de woonboerderij in de verkoop gestaan voor € 2.175.000 maar er was nog steeds geen belangstelling. Uiteindelijk komt het tot een executie-veiling. De koopprijs op de veiling bedraagt € 1.040.000.

De heffingsambtenaar stelt de waarde van de woonboerderij op € 1.794.000. De eigenaar is het daar niet mee eens en tekent bezwaar aan. Dat bezwaar wordt afgewezen en daartegen gaat de eigenaar in beroep bij de rechtbank. De rechtbank stelt de eigenaar in het ongelijk. Tegen die uitspraak van de rechtbank heeft de eigenaar hoger beroep aangetekend.

De eigenaar stelt dat de waarde in het economisch verkeer gelijk zou moeten zijn aan de koopprijs. Het gerechtshof is het met de heffingsambtenaar en de rechtbank eens. Onder waarde in het economisch verkeer van een woning moet worden verstaan, de prijs die bij aanbieding van de zaak ten verkoop op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding door de meestbiedende gegadigde daarvoor zou zijn besteed. Daarbij wordt opgemerkt dat een verkoop op een executie-veiling voor onroerende zaken in het algemeen niet is aan te merken als de voor de zaak geschiktste wijze van aanbieding.

Waarde van een onroerende zaak: de uitspraak

De heffingsambtenaar heeft de waarde onderbouwd vastgesteld aan de hand van verkoopgegevens van twee vergelijkbare objecten. De rechtbank en het hof gaan met de ambtenaar mee dat niet kan worden gezegd dat de aan de woonboerderij toegekende waarde in een onjuiste verhouding staat tot de behaalde verkoopprijzen van de vergelijkingsobjecten.

De waarde van een onroerende zaak voor Wet waardering onroerende zaken is dus niet de koopprijs op een executie-veiling, maar de prijs die onder meest gunstige voorwaarden zou kunnen worden behaald.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de waarde van een onroerende zaak. Neem contact op met notaris Jan-Jaap Lambeck.

Share This