Bij Lambeck Harms Notarissen passeren we akten. Maar wat is nou eigenlijk een akte en welke overeenkomsten laat je hierin vastleggen? En wat is de bewijskracht van een akte? Hier bestaat vaak onduidelijkheid over. In deze blog zullen we hier daarom wat meer over vertellen.

 

Betekenis

Notariële akten zijn geschriften waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Na de ondertekening door partijen en de notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast en iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld. Degene die een akte heeft laten opmaken ontvangt hier een afschrift van en als het gaat om het afdwingen van rechten, die in de akte zijn opgenomen, kan de notaris een zogenaamde ‘grosse’ afgeven. De notaris is bij het opstellen en tekenen van een akte een onpartijdige deskundige die de belangen van alle betrokkenen behartigt. Ten slotte blijft de akte eeuwig bewaard. In deze vorige blog leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat.

 

Overeenkomsten

Een aantal overeenkomsten moet verplicht in een notariële akte worden opgenomen om geldig te zijn. Dat zijn onder andere de volgende overeenkomsten:

–       Het maken of laten wijzigen van een testament

–       Het maken of laten wijzigen van huwelijkse voorwaarden

–       Het overdragen van een onroerende zaak

–       Het afsluiten van een hypotheek

–       Het oprichten van een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap of een stichting

–       Het overdragen van aandelen in een besloten vennootschap

 

De wet onderscheidt twee soorten akten:

  1. De authentieke akte
  2. De onderhandse akte

 

Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegde ambtenaar, waaronder de notaris. Met onderhandse akten worden alle overige ondergetekende geschriften bedoeld.

 

Bewijskracht

De authentieke akte heeft meer bewijskracht dan een onderhandse akte. De authentieke akte levert dwingend bewijs tegen iedereen, dus ook derden die ten tijde van de overeenkomst geen partij waren. Een onderhandse overeenkomst levert enkel bewijs tegen de partijen die ten tijde van de overeenkomst partij waren. Het kan daarom belangrijk zijn om afspraken in een notariële akte op te nemen als je een zwaarwegende overeenkomst aangaat, omdat een notariële akte van pas kan komen als het op een later moment op een geschil uitloopt. Met een authentieke akte sta je sterker dan met een onderhandse en met een authentieke akte is het gemakkelijker om je rechten die in de notariële akte zijn opgenomen, af te dwingen. Dat kan dan zonder tussenkomst van de rechter, omdat een notariële akte ‘executoriale kracht’ heeft.

 

Heb je nog vragen of wil je graag hulp bij het opstellen van een akte? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This