De geboorte van een kind is natuurlijk een bijzondere en feestelijke gebeurtenis. Er is echter wel een aantal zaken dat geregeld moet worden voor en na de geboorte.  Maar wat moet er dan precies geregeld worden en hoe kan een notaris hierbij helpen? 

Hoe zit het met de erkenning?

Als je getrouwd bent, wordt de echtgenoot automatisch als vader van het kind erkend, ook als hij niet de biologische vader is. Als je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is dit niet automatisch het geval en zal de vader het kindje moeten erkennen om ook in juridische zin zich vader te kunnen noemen.

Je kunt het kind erkennen door bij de gemeente een “akte van erkenning” op te laten stellen. Het wordt aangeraden om dit voor de geboorte al te regelen zodat ook tijdens de geboorte de (juridische) familiebanden met de vader al bestaan en de rechten en plichten die voortvloeien uit het ouderschap geldig zijn.

Wie heeft het ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag is het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Degene die het ouderlijk gezag heeft is ook de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Wanneer de ouders niet gehuwd zijn, heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag, ook wanneer de vader het kind erkend heeft. Om samen ouderlijk gezag te verkrijgen, moeten de ouders een verzoek indienen bij de Rechtbank. Dit kan pas na de geboorte geregeld worden.

Wie krijgt de voogdij?

Als je net ouders bent geworden, wil je er misschien liever niet bij stilstaan, maar het is toch belangrijk om na te denken over wat er gebeurt als jullie kindje alleen achterblijft. Wanneer beide ouders het ouderlijk gezag uitoefenen en één van beiden overlijdt, zal de langstlevende ouder alleen het ouderlijk gezag uitoefenen. Als beide ouders overlijden, benoemt de kantonrechter na overleg met beide families een voogd. Als je zelf wilt bepalen wie de voogdij krijgt over je kind(eren), kun je dit bij de notaris vast laten leggen in een notariële akte, bijvoorbeeld in een testament.

Alles laten vastleggen in een testament

Met de komst van een kind verandert er natuurlijk veel in je leven, waaronder de erfrechtelijke situatie. Het is daarom belangrijk om je huidige testament aan te passen of een nieuw testament op te stellen. In dat testament kun je dan ook de voogdij over je kind(eren) laten vastleggen.

Wil je meer informatie over deze onderwerpen of wil je een testament opstellen? Neem dan gerust contact met ons op.

Share This