Op 1 september 2016 treedt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking. Deze wet verbetert de bescherming van erfgenamen tegen nalatenschapsschulden. De erfgenamen kunnen namelijk hun privévermogen beter beschermen tegen een onverwachtse schuld uit een erfenis.

Huidige situatie

In het huidige stelsel kan een erfgenaam een nalatenschap verwerpen of aanvaarden. De aanvaarding kan op twee manieren: zuiver of beneficiair. Bij beneficiaire aanvaarding is een erfgenaam alleen met geërfd vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Zuivere aanvaarding houdt in dat een erfgenaam de nalatenschap zonder voorbehoud accepteert. De schuldeisers kunnen zich ook verhalen op het privévermogen van de erfgenaam indien de nalatenschap van de erflater niet voldoende is voor de schulden. Door bepaalde gedragingen van een erfgenaam kan de erfgenaam zuiver aanvaarden.

Voorbeelden van deze gedragingen zijn het meenemen van spullen of het erkennen van een schuld van de erflater. Een keuze voor zuivere aanvaarding is onherroepelijk, waardoor een erfgenaam in de financiële problemen kan raken. Het nieuwe wetsvoorstel wil de regeling voor zuivere aanvaarding door een bepaalde gedraging verduidelijken.

Nieuwe situatie

Straks is pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Daarnaast komt er een uitzonderingsclausule voor gevallen waarbij een erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld van de nalatenschap.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This