Per 1 januari 2021 treedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking. De WHOA kan faillissementen voorkomen. In deze blog vertellen we meer over de werking van de WHOA en onder welke voorwaarden deze wet geldt.

Werking WHOA

Als je bedrijf in financiële problemen komt, kan je straks een akkoord aanbieden aan je schuldeisers waarbij de schuldeisers een percentage van hun vorderingen betaald krijgen. De restantvorderingen worden dan kwijtgescholden. Een ondernemer moet straks een indeling in klassen van schuldeisers maken. Vervolgens moet een meerderheid binnen 1 klasse instemmen met het akkoord. Het gaat hierbij om een meerderheid die twee derde van het totale bedrag aan openstaande vorderingen vertegenwoordigt. De rechter moet vervolgens overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Als dat gebeurt, moeten ook schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd zich aan het akkoord houden en kunnen worden gedwongen een deel van hun vordering prijs te geven. Nu is nog het probleem dat alle schuldeisers met dit akkoord moeten instemmen.

Voorwaarden WHOA

  • De schuldenaar moet rendabele bedrijfsactiviteiten hebben.
  • Er moet een haalbaar en doordacht plan liggen.
  • De herstructurering moet evenredig en eerlijk verdeeld worden over alle schuldeisers.
  • Het akkoord moet redelijk zijn. Schuldeisers mogen niet in een nadelige positie komen ten opzichte van een faillissement.
  • Arbeidsvoorwaarden van het personeel mogen niet worden veranderd.

Voor wie?

De WHOA wordt onderdeel van de Faillissementswet en zal dus gelden voor alle bedrijven die in financiële moeilijkheden zitten.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This