Er is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer die het mogelijk maakt digitaal een bv op te richten. In het voorstel staat nog steeds dat het digitaal oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële akte. Ook staat hierin dat de oprichters hiervoor niet fysiek bij de notaris hoeven te komen, maar dit ook door middel van een digitale audio-videoverbinding kunnen doen. De digitale akte kan tevens op kantoor digitaal gepasseerd worden met dit wetsvoorstel.

Digitaal passeren

Volgens het wetsvoorstel moet de notaris zijn aangesloten op een speciaal – door de Koninklijke Notariële Beroeporganisatie (KNB) beheerd – systeem voor gegevensverwerking. Via dit systeem verschijnt de cliënt online voor de notaris door middel van een digitale audio-videoverbinding. Ook vindt via dit systeem digitale identificatie plaats en wordt digitaal ondertekend. Nadat een digitale akte is gepasseerd, moet deze bij de KNB digitaal worden bewaard als onderdeel van het protocol van de notaris. Dit platform heeft de beroepsorganisatie al sinds juli 2021 klaar. Sindsdien wordt deze applicatie actueel gehouden om op elk moment gebruiksvriendelijk en veilig live te gaan. Notarissen kunnen daar sinds maart 2022 ook mee oefenen in een speciale kennisbank en proeftuin. 

Digitale identificatie en ondertekening

Om ervoor te zorgen dat het digitaal identificeren van de bv-oprichters betrouwbaar is, moet dit gebeuren met een digitaal identificatiemiddel. Aanvullend voorziet de wet ook in een extra verificatiestap van de identiteit zodat de notaris goed de poortwachtersfunctie kan uitvoeren tijdens het digitaal passeren. Ook betrouwbare digitale ondertekening is van belang. In het wetsvoorstel staat dat ondertekening moet gebeuren met een digitale handtekening. Bij verordening worden nadere regels gesteld ten aanzien van deze digitale handtekening. De KNB wil een gekwalificeerde digitale handtekening.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This