Een notaris mag alleen zijn medewerking aan een transactie verlenen als hij ervan overtuigd is dat alle partijen begrijpen wat die transactie inhoudt en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Leeftijd is de belangrijkste factor die van invloed is op de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. De gemiddelde leeftijd van de Nederlander wordt nog steeds hoger en dus zal het aantal patiënten met Alzheimer ook toenemen. Dit is een gegeven en verminderde geestvermogens spelen dus ook in het notariaat steeds vaker een rol.

Een notaris twijfelt wel eens aan de geestvermogens van een cliënt en artsen waren vaak niet bereid hun medisch oordeel over de wilsbekwaamheid van de patiënt met de notaris te delen. Sinds kort echter wel, want de wetenschappelijke Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA) en de vereniging van Estateplanners in het Notariaat hebben gezamenlijk een protocol opgesteld: het Protocol Wilsonbekwaamheid.

De VIA stelt artsen beschikbaar die in voorkomende gevallen notarissen gaan bijstaan.

U kunt dit alles voor zijn door iemand volmacht te verlenen om u in voorkomend geval te vertegenwoordigen. Als uw geestvermogen vermindert, kan uw gevolmachtigde toch namens u een transactie aangaan. De basis is en blijft: vertrouwen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dat contact op met de notaris.

Share This