De rol van de notaris bij wilsonbekwaamheid
Het opstellen van een testament door iemand die wilsonbekwaam is, leidt tot nietigheid van het testament. Dit betekent dat het testament niet geldig is, een situatie die uiteraard vermeden moet worden. Lees verder om te begrijpen welke rol de notaris speelt en hoe dit soort problemen voorkomen kunnen worden.

Wat betekent wilsbekwaamheid?
Iemand die zelfstandig een beslissing kan nemen en de gevolgen van die beslissing overziet, noemen we wilsbekwaam.
Dit houdt in dat de persoon in staat is de relevantie en gevolgen van zijn of haar beslissingen te begrijpen, en in staat is om redelijke afwegingen te maken tussen verschillende opties.

Wanneer ben je wilsonbekwaam?
Wilsonbekwaamheid doet zich voor wanneer iemand niet meer in staat is om zelfstandig weloverwogen beslissingen te nemen over zijn of haar eigen leven of zaken. Dit kan het gevolg zijn van verschillende factoren, zoals rouw, ziekte of medicijngebruik. Het is belangrijk op te merken dat wilsonbekwaamheid geen statische toestand is, maar eerder een beoordeling die kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de context van de situatie.

Wanneer er sprake is van vastgestelde beginnende dementie, zal de notaris een verklaring van een gespecialiseerde en onafhankelijke arts vragen waaruit blijkt of de persoon wilsbekwaam is. Bij een eenvoudige beslissing zijn mensen met dementie vaak nog wel in staat deze beslissing weloverwogen te doen. Bij grote beslissingen zoals een testament opstellen, wordt wilsonbekwaamheid vaak vastgesteld.

Hoe wordt wilsbekwaamheid onderzocht?
Wilsbekwaamheid wordt in eerste instantie beoordeeld door de notaris. De notaris stelt persoonlijke vragen over bijvoorbeeld de woonsituatie om te beoordelen of iemand wilsbekwaam is. Als de notaris twijfels heeft over de wilsbekwaamheid van de persoon, schakelt hij een gespecialiseerde en onpartijdige arts in. Deze arts voert een gesprek en beoordeelt vervolgens of de persoon wilsbekwaam is. Het kan verstandig zijn om een verklaring van wilsbekwaamheid op te vragen, zodat er geen twijfel kan ontstaan over de wilsbekwaamheid, vooral in geval van familieruzies of andere geschillen.

Wat als een testament is ondertekend door een wilsonbekwame persoon?
Een testament dat is opgesteld door een wilsonbekwame persoon wordt als nietig beschouwd. Dit betekent dat het testament niet geldig is en de erfgenaam volgens dat testament niet als zodanig kan optreden. Dit benadrukt het belang van een grondig onderzoek naar de wilsbekwaamheid van een persoon.

Wil je meer weten over wils(on)bekwaamheid? Of wil je een testament laten opstellen? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This