Is je vader of moeder overleden en is je andere ouder van plan om te hertrouwen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de erfenis voor jou (en je broers of zussen). Kinderen hebben daarom wilsrechten. In deze blog leggen we uit wat dit zijn en hoe het werkt.

 

Wilsrechten

Wilsrechten zijn rechten waarop kinderen zich kunnen beroepen wanneer de ene ouder overleden is en de andere, de langstlevende, ouder van plan is om te hertrouwen. Deze rechten zijn bedoeld om te voorkomen dat kinderen uit het eerste huwelijk benadeeld worden.

 

Stiefoudergevaar

Als de langstlevende ouder op basis van gemeenschap van goederen trouwt, dan zal ook jouw erfdeel als het ware in de goederengemeenschap komen. Overlijdt je langstlevende ouder eerder dan zijn of haar nieuwe partner, dan krijgt de stiefouder de hele nalatenschap op grond van de wettelijke verdeling. Dit kunnen ook bezittingen of goederen zijn, zoals familiestukken, die zo uit de familie verdwijnen. Dit wordt ‘het stiefoudergevaar’ genoemd.

 

Hoe werkt het?

Kinderen hebben het recht om hun vader of moeder aan te spreken wanneer diegene wil hertrouwen en om te vragen of bepaalde goederen aan hun worden overgedragen. De ouder mag deze goederen wel bij zich houden tot hij of zij overlijdt, maar de kinderen zijn op papier de eigenaar van de goederen. Dit wordt ‘vruchtgebruik’ (voor de ouder) genoemd. Na het overlijden van de langstlevende ouder komen deze goederen dan niet aan de stiefouder toe, maar aan de kinderen.

 

Na het overlijden van de ouder

Ook na het overlijden van de langstlevende ouder kunnen kinderen nog gebruik maken van hun wilsrechten, indien zij dit niet hebben gedaan toen hun langstlevende ouder hertrouwde. De kinderen kunnen van de stiefouder vragen bepaalde goederen aan hen te geven. Dit wordt wel in mindering gebracht op het totale geldbedrag dat kinderen mogen opeisen.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This