Een echtscheiding is een emotioneel proces waarbij een aantal zaken goed moeten worden geregeld. Hierbij zullen keuzes moeten worden gemaakt over de verdeling van goederen, de verdeling van kosten en de zorg voor de kinderen.

Verdeling

Afspraken over de verdeling van goederen kunnen plaatsvinden bij de notaris. De notaris probeert onafhankelijk en onpartijdig met de wensen van beide partners rekening te houden om zo tot een passende overeenkomst te komen. Deze overeenkomst zal worden vastgelegd in een akte. Elke akte is anders: bij het ene koppel is misschien sprake van aandelen en bij een ander koppel van bijvoorbeeld een onderneming. Ook over het huis dient een dergelijke overeenstemming te komen. Bij de verdeling van een huis kan worden gekozen uit drie mogelijkheden: een van de partners neemt het huis over, het huis wordt verkocht of er wordt besloten om gedurende een bepaalde periode het huis onverdeeld te laten. De notaris kan bij deze keuze helpen.

Tijd

Er zijn twee soorten echtscheidingsprocedures: de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO), en de echtscheiding en onderlinge toestemming (EOT). Bij de EOO gaat het koppel naar de rechtbank, waar de rechter de scheiding zal uitspreken wanneer het huwelijk onherstelbaar is ontwricht. In dit geval zal de rechter een notaris aanwijzen die zal helpen met de verdeling van de goederen. De duur hiervan is onbepaald. De EOT kan plaatsvinden bij de notaris, die zal proberen overeenstemming te bereiken tussen beide partners. Deze overeenkomst wordt omgezet in een akte, die bij verzoekschrift tot echtscheiding wordt neergelegd bij de rechtbank.

Kinderen

Bij een echtscheiding komen veel emoties kijken. Een notaris probeert beide partners te begeleiden en bespreekt verschillende punten waarover afspraken dienen te worden gemaakt. Wanneer ook kinderen bij een echtscheiding betrokken zijn dienen hier goede afspraken over te worden gemaakt. Meestal blijft het ouderlijk gezag bij beide ouders, zelfs al verblijft het kind bij één van de ouders. Onder ouderlijk gezag worden keuzes over bijvoorbeeld de opvoeding en de religie van het kind verstaan. Er dienen afspraken te worden gemaakt met betrekking tot de verblijfsregeling: wanneer verblijft het kind bij welke ouder? Ook over de vakantieperiodes moet worden nagedacht: bij welke ouder verblijft het kind in welke vakantieperiode? Ook over de kosten, zoals de schoolkosten, de onderhoudsbijdrage en de buitengewone kosten, dient een regeling te worden getroffen.

Heb je vragen of ben je op zoek naar een notaris die je bij je scheiding kan helpen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This