Als ondernemer maak je verschillende afspraken, zowel met leveranciers en financiers als met klanten. Zulke afspraken gaan gepaard met aansprakelijkheid. Als je je als ondernemer aan alle afspraken houdt, is er niets aan de hand. Maar wat gebeurt er als je deze afspraken niet na kunt komen? In deze blog zullen we meer vertellen over wie er dan aansprakelijk is en welke gevolgen dit heeft voor jou als ondernemer en in privé.

Aansprakelijkheid per rechtsvorm

Ben je ondernemer en oefen je je onderneming uit door middel van een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak of een vof? Dan ben je met je privévermogen aansprakelijk. Als je je onderneming uitoefent door middel van een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, zoals een B.V. of N.V., dan ben je in principe niet met je privévermogen aansprakelijk. Een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid moet worden opgericht bij de notaris. Lees hier meer over het kiezen van de juiste rechtsvorm.  

Samenwonen

Jij en je partner hebben ieder een eigen privévermogen. Als je gaat samenwonen, kan het verstandig zijn om vast te leggen welke goederen van jou zijn en welke van jouw partner. Zodra (zakelijke) schuldeisers je dan aansprakelijk willen stellen, kunnen ze alleen jouw vermogen aanspreken. Om eventuele verwarring te voorkomen is het handig om betalingsbewijzen te bewaren. Om afspraken over jullie vermogens vast te stellen is een samenlevingsovereenkomst handig. Deze overeenkomst kan de notaris voor je opstellen. 

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Sinds januari 2018 geldt een nieuw basisstelsel voor gesloten huwelijken en geregistreerd partnerschappen. Voorheen was gemeenschap van goederen de basis, nu worden huwelijken en partnerschappen standaard gesloten in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat de bezittingen en schulden die je bij het huwelijk of partnerregistratie al had, waaronder de waarde van een onderneming, ook van jou alleen blijven. Alleen dat wat jij of jouw partner tijdens het huwelijk of registratie verkrijgt, is gemeenschappelijk bezit. Dat geldt ook voor de tijdens het huwelijk of registratie ontstane winsten of verliezen uit een onderneming. Bij het aangaan van het huwelijk is het dus verstandig goed te omschrijven wie welke bezittingen en schulden heeft en daarna ook een goede administratie bij te houden. Als je wilt afwijken van de beperkte gemeenschap van goederen, kan je terecht bij de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden. 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This