ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen en die kunnen gebruik maken van een aantal belastingvoordelen bij schenken, erven en de energiebelasting. Een ANBI is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd over ontvangen schenkingen of verkrijging krachtens erfrecht (erfgenaam of legaat). Dat is het voordeel voor de ANBI zelf. Schenkingen door particulieren aan ANBI’s zijn ook aantrekkelijk, omdat die schenkingen zonder drempel aftrekbaar zijn in box 1 als door middel van een lijfrente wordt geschonken. Als aan een culturele ANBI wordt geschonken, mag de schenking voor de aftrekbaarheid zelfs vermenigvuldigd worden met 1,25. Voorbeeld: de schenking bedraagt € 500,00 en in box 1 mag
€ 625,00 worden afgetrokken. Waar moet je dan verder nog rekening mee houden?

Voorwaarden ANBI

Het voorbeeld van de culturele ANBI klinkt natuurlijk prachtig, maar je moet bij een ANBI wel rekening houden met een aantal voorwaarden en die voorwaarden zijn behoorlijk aangescherpt én worden sinds kort gehandhaafd.
Een paar van die voorwaarden zijn:

  • de ANBI moet voor 90% het algemeen nut nastreven (dat was 50%);
  • de ANBI moet d.m.v. een website informatie over het functioneren openbaar maken, zoals: de bestuursleden, beloning van bestuursleden, het beleidsplan en financiële gegevens;
  • de beloning van bestuursleden is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
  • de ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
  • geld dat overblijft na opheffing/ontbinding van de ANBI moet statutair toekomen aan een andere ANBI met een soortgelijk doel.

Aanvragen ANBI

De ANBI-status moet worden aangevraagd bij de belastingdienst in ‘s-Hertogenbosch. Bij de aanvraag moet worden aangegeven welk algemeen doel wordt nagestreefd en hoe dat doel zal worden bewerkstelligd. Verder moet een aantal andere vragen worden beantwoord.

Heb je nog vragen over de ANBI of wil je meer informatie, neem contact op met Jan-Jaap Lambeck.

Share This