De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2017. Hieruit volgt een vernieuwde Successiewet, omtrent erven en schenken, en een nieuw Belastingplan voor rendement over sparen en beleggen (box 3). Deze cijfers worden hieronder weergegeven.

 

Wat houdt de Successiewet in?

De Successiewet gaat over erven en schenken. Als je een erfenis of schenking krijgt, moet je daarover erf- of schenkbelasting betalen. Je hoeft niet altijd over het hele bedrag belasting te betalen. In bepaalde situaties krijg je namelijk een (gedeeltelijke) vrijstelling.

 

Vrijstellingen erfbelasting

Relatie Vrijstelling
Partner €638.089
Invalide kind €60.621
Kind €20.209
Kleinkind €20.209
Ouder €47.859
Overige verkrijger €2.129
Pensioenimputatie €164.842

 

Vrijstelling schenkbelasting

Relatie Type besteding Vrijstelling
Kind €5.320
Kind (18-40 jaar) Bestedingsvrij €25.526
Kind (18-40 jaar) Studie €53.176
Kind (18-40 jaar) Eigen woning* €100.000
Overige verkrijger €2.129
Overige verkrijger (18-40 jaar) Eigen woning* €100.000

*Wil je weten wat de voorwaarden van de schenkingsvrijstelling voor eigen woning zijn, volg dan deze link naar een eerder artikel.

 

Overgangsrecht schenkingsvrijstelling

Overgangsrecht eigen woning; vóór 2010 €27.650
Overgangsrecht eigen woning; 2015-2016 €46.824

 

Wil je meer weten over het overgangsrecht voor de schenkingsvrijstelling eigen woning, volg dan deze link naar een eerder artikel.

 

Vermogen in box 3 (sparen en beleggen)

 

Vermogen in box 3*: Rendement
0 – 75.000 2,87%
75.000 – 975.000 4,60%
975.000 – en hoger 5,39%

*Na aftrek heffingvrij vermogen van €25.000

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This