Bij het oprichten van een bedrijf kan je kiezen voor een besloten vennootschap (bv) als rechtsvorm. In een eerder filmpje legde we al uit wat een bv nou eigenlijk inhoudt en wat de voordelen zijn. Sinds 1 oktober 2012 is er echter een nieuwe term om de hoek gekomen, de zogenoemde flex-bv. De nieuwe wetgeving omtrent de flex-bv zorgt ervoor dat je als directeur of eigenaar gebruik kan maken van een aantal nieuwe mogelijkheden. Toch merken we in de praktijk dat nog niet iedereen op de hoogte is van deze flex-wijzingen. We leggen daarom uit wat nou precies de belangrijkste verschillen zijn tussen een bv en een flex-bv.

Bv en een flex-bv: de wetswijziging

Sinds 1 oktober 2012 is de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden. Dit zorgde ervoor dat de regels en de procedures voor het oprichten van een bv vereenvoudigd werden. Het is daarom nuttig en belangrijk om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving. Voor het omzetten van een bv in een flex-bv heb je de notariële akte van oprichting nodig en de inschrijving van de bv in het Handelsregister.

Bv en een flex-bv: de voordelen

Hieronder hebben we de belangrijkste wijzingen voor je op een rijtje gezet:

  • De eis van een startkapitaal van € 18.000,-  is komen te vervallen, een aandelenkapitaal van € 1,- is voldoende;
  • Je hebt geen verplichte bankverklaring meer nodig voor de oprichting;
  • Je hebt meer vrijheid om de statuten in te richten, zolang je verplichte informatie over de bedrijfsnaam, de vestigingsplaats, het doel, het aandelenkapitaal en de regeling voor het plotseling wegvallen van directeuren of commissarissen vermeldt;
  • Besluiten kunnen buiten een officiële vergadering worden genomen;
  • De overdraagbaarheid van aandelen kan bij de statuten worden uitgesloten;
  • Aandelen uitgeven zonder stemrecht of winstrecht is mogelijk;
  • Een blokkeringsregeling in de statuten is niet meer verplicht.

Hier vind je een uitgebreid overzicht van alle flex-wijzigingen met een korte uitleg.

Wil je je oude bv omzetten naar een flex-bv of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This