De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, hierdoor is de illegale herkomst niet langer zichtbaar. Er is sprake van terrorismefinanciering wanneer vermogen wordt gebruikt voor terroristische activiteiten. In dit artikel wordt beschreven hoe de notaris moet toezien op de WWFT en waar je als cliënt op moet letten bij het laten uitvoeren van een transactie door de notaris. 

 

Cliëntenonderzoek door de notaris

Hoe gaat een transactie door de notaris in zijn werking? Wanneer een cliënt een transactie door de notaris wil laten uitvoeren, moet diegene zich allereerst identificeren met behulp van een geldig identiteitsbewijs. Neem dus altijd een geldig identiteitsbewijs mee wanneer je een bezoek brengt aan de notaris. Vervolgens bepaalt de notaris of de cliënt of transactie een risico met zich meebrengt. Wanneer de cliënt twijfels met zich meebrengt, dan is de notaris verplicht verder cliëntenonderzoek te doen. Wanneer dit onderzoek is afgerond, moet de transactie worden gecontroleerd.  

Met het oog op de WWFT is de notaris genoodzaakt om transacties die worden gedaan zorgvuldig te controleren. Als de notaris het idee heeft dat er sprake is van een ongebruikelijke transactie, dan dient hij dit te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit geldt ook voor een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. In dit geval is er dus geen sprake van de geheimhoudingsplicht

 

Identiteit cliënt vaststellen

Zoals hierboven is genoemd is het van belang dat een cliënt zich kan identificeren bij het laten uitvoeren van een transactie. Cliënten met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland kunnen hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig:

  • nationaal paspoort;
  • een diplomatiek of dienstpaspoort;
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart met pasfoto;
  • of een geldig rijbewijs met pasfoto waarvan de houder in Nederland woont.

 

Wanneer de cliënt niet binnen deze categorieën valt, dan kan de identiteit worden vastgesteld aan de hand van een geldig reisdocument of een geldig vreemdelingendocument. In overleg met de notaris kan de identiteit ook door een andere beroepsoefenaar worden gedaan. 

Identiteit rechtspersoon vaststellen

De identiteit van een rechtspersoon, zoals een B.V., N.V., stichting of vereniging, wordt vastgesteld aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. Dit mag zowel op papier of kan digitaal door de notaris worden aangevraagd. Ook de identiteit van personen die feitelijk zeggenschap of meer dan 25 procent belang houden in de rechtspersoon, moet worden geverifieerd.

Meer weten over het verschil tussen een bedrijf met of zonder rechtspersoonlijkheid? Deze link verwijst je naar een eerder artikel.

 

Meldingsplicht bij betalingen

Wanneer de transactie is goedgekeurd, gelden er vervolgens nog regels voor de betaalmethode. Een notaris mag niet meer dan 15.000 EUR contant aannemen. Wanneer een dergelijk bedrag (15.000 EUR of meer) toch in contanten wordt betaald of wanneer dit wordt overwogen, is de notaris verplicht dit te melden bij FIU-Nederland. Hetzelfde geldt als de notaris dit bedrag zelf of door de bank laat uitbetalen. Echter, de notaris mag de cliënt niet op de hoogte brengen van deze melding. 

 

Uitzonderingen WWFT

Wanneer een cliënt op bezoek is bij de notaris voor een oriënterende bespreking over een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie is er geen sprake van deze meldingsplicht. De meldingsplicht is pas van kracht wanneer de notaris een transactie in behandeling neemt die onder de WWFT valt. 

De WWFT geldt ook niet voor diensten op het gebied van familie- en erfecht. Dus, voor het verzorgen van eenvoudige aangiften voor de inkomstenbelasting of aangiften met betrekking op erf- en schenkbelasting is geen cliëntenonderzoek vereist. Maar omdat dit vaak om grotere bedragen gaat, geldt hiervoor wel de meldingsplicht.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This