Wat gebeurt er met je erfenis als jij en je partner geen kinderen hebben en kort na elkaar overlijden? Met de dertig-dagen-clausule kan de verdeling eerlijk worden geregeld voor jullie nabestaanden.

 

Erfbelasting

Als je een erfenis ontvangt, dan moet je erfbelasting over de waarde van de verkrijging betalen. Maar wat gebeurt er als jij vlak na je partner overlijdt? Moet er dan opnieuw erfbelasting worden betaald door jouw erfgenamen? Met de dertig-dagen-clausule, ook wel de overlevingsclausule genoemd, kan dat worden voorkomen.

 

De dertig-dagen-clausule

Het is mogelijk om een dertig-dagen-clausule op te laten nemen in je testament. Met deze testamentaire bepaling wordt bepaald dat iemand alleen erfgenaam is als diegene na dertig dagen nog in leven is. Als de erfgenaam zelf binnen dertig dagen komt te overlijden, wordt deze erfgenaam geacht geen erfgenaam te zijn geweest. Op deze manier wordt voorkomen dat twee keer erfbelasting verschuldigd is als jij en je partner binnen 30 dagen na elkaar komen te overlijden.

 

Erfgenaam

De clausule legt niet vast wie erft als jij en je partner kort na elkaar overlijden. Daarom is het raadzaam om dit bij de notaris vast te laten leggen door dit in je testament op te laten nemen. Als je dat niet doet, dan bepaalt de wet wie van je erft. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een goed doel om te nemen in je testament, hier vertellen we meer over in een eerdere blog.

 

Heb je vragen over de dertig-dagen-clausule of zou je deze graag willen laten opnemen in je testament? Lambeck Harms Notarissen helpt je hier graag mee.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This