Eerder heb je al kunnen lezen wat een uitsluitingsclausule inhoudt. Omdat nu trouwen in gemeenschap van goederen de standaard is waardoor privé en eigendom gedeeld wordt, werd (en wordt) er vaak een uitsluitingsclausule in een testament of schenkingsakte opgenomen. Vanaf 1 januari 2018 geldt echter de standaard van beperkte gemeenschap van goederen, waardoor het omgekeerde gaat gelden.

Wat is een insluitingsclausule?

In het nieuwe huwelijksrecht zullen bepaald eigendommen van een echtgenoot privé blijven. Voorheen gebeurde dat met een uitsluitingsclausule. Bij het nieuwe huwelijksrecht gaat het omgekeerde gelden; men kan straks een insluitingsclausule laten opnemen. Vanaf 1 januari 2018 zal namelijk standaard gaan gelden dat erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap van goederen vallen. Als je je schoonfamilie wil laten erven, dan moet je dit dus laten vastleggen. Dit doe je door een insluitingsclausule op te nemen in je testament of de schenkingsakte. Een voordeel van insluiten kan zijn dat de erfgenaam minder erfbelasting verschuldigd zal zijn. Echtgenoten kunnen echter wel bepalen een schenking of erfenis toch als privévermogen te zien: er moet geen gezamenlijk vermogen opgedrongen kunnen worden.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This