In dit artikel geven we een korte toelichting op het aanstaande einde van de tijdelijk verruimde vrijstelling overdrachtsbelasting bij doorverkoop van onroerend goed. Overdrachtsbelasting is een belasting die betaald moet worden wanneer je een woning koopt. Wanneer een verkoper de woning  binnen zes maanden na aankoop doorverkoopt, geldt er een vrijstelling voor de betaling van overdrachtsbelasting. De vrijstelling geldt voor het bedrag waarover bij de eerste verkrijging overdrachtsbelasting is betaald. Wordt de woning voor een hogere prijs doorverkocht, dan moet dus wel overdrachtsbelasting betaald worden over het verschil in prijs.

 

Verruiming van de regeling naar 36 maanden

Heeft de verkoper de woning aangekocht tussen 1 september 2012 en 1 januari 2015 en gaat hij de woning doorverkopen, dan geldt er een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting met een verruimde termijn, namelijk voor doorverkoop binnen 36 maanden. Hierbij is de datum van ondertekening van de notariële akte van levering bepalend.

Bij de eerste verkrijging op 31 december 2014 is bij doorverkoop op uiterlijk 31 december 2017 geen overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde waarover bij de verkrijging op 31 december 2014 overdrachtsbelasting verschuldigd is geworden.

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden om nog van deze verruimde vrijstelling overdrachtsbelasting te profiteren? Volg de link voor voorbeelden van berekeningen van de overdrachtsbelasting bij doorverkoop. Of neem gerust contact met ons op onderaan deze pagina.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This