Soms is het nodig dat je buren gebruik maken van een deel van jouw perceel. Dit noem je een erfdienstbaarheid. In deze blog leggen we uit hoe erfdienstbaarheden werken.

 

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een perceel, ook al ben je hier niet de eigenaar van. Er zijn verschillende soorten erfdienstbaarheden. Zo bestaat het recht van overpad, waarbij de eigenaar van het heersend erf het recht heeft om gebruik te maken van het perceel van een ander om bijvoorbeeld bij zijn of haar huis te kunnen komen.

 

Retributie

Een erfdienstbaarheid kan ook het recht inhouden om bijvoorbeeld een boom in de tuin te hebben op een kortere afstand van de erfgrens met je buren dan wettelijk is toegestaan. Verder kan worden gedacht aan het recht om ramen binnen de wettelijke afstand tot de buren te hebben voor meer uitzicht en licht. In sommige gevallen is een tegenprestatie verschuldigd om een erfdienstbaarheid te verkrijgen, dit wordt ook wel ‘retributie’ genoemd.

 

Hoe ontstaan erfdienstbaarheden?

Erfdienstbaarheden worden meestal vastgelegd in een notariële akte, maar kunnen ook tot stand komen door verjaring. Dit betekent jarenlang gebruikmaking van de erfdienstbaarheid zonder dat de eigenaar bezwaar maakt.

 

Notaris

De notaris controleert bij de overdracht van een woning in voorgaande akten of er erfdienstbaarheden bestaan. Mocht dit het geval zijn dan neemt de notaris deze erfdienstbaarheden (weer) op in de akte van levering en geeft daarover bij de ondertekening van de akte uitleg aan de koper, zodat hij of zij hiervan op de hoogte is.

 

Wil je meer informatie over erfdienstbaarheden of heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This