Soms komt het voor dat een overledene geen testament heeft opgesteld. De notaris kan dit na het overlijden in het Centraal Testamentenregister controleren. Bij een erfenis zonder testament zijn er ook geen erfgenamen aangewezen. Maar wat zijn hiervan eigenlijk de gevolgen en wat gebeurt er met de erfenis?

Wettelijke erfgenamen

Als er geen testament is opgemaakt, dan wordt er via de wet bepaald wie de erfgenamen zijn. Volgens de wet wordt in onderstaande volgorde bepaald wie de erfgenamen zijn:

  1. Groep 1: de echtgenoot/geregistreerde partner en de kinderen
  2. Groep 2: de ouders, broers en zussen
  3. Groep 3: de grootouders
  4. Groep 4: de overgrootouders

Zolang er in de ene groep nog een erfgenaam is, komt iemand uit de volgende groep niet aan bod om erfgenaam te worden. Als er in het zeldzame geval in elke groep geen erfgenaam is, dan gaat de erfenis naar de staat. Er wordt in het erfrecht geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en geregistreerde partners. Daarnaast wordt er ook geen onderscheid gemaakt tussen een kind uit een huwelijk en een kind uit een geregistreerd partnerschap. Behalve echtgenoten, kunnen personen die geen bloedverwanten zijn, zoals zwagers, schoonzussen of stiefkinderen nooit erfgenaam worden.

Erfgenaam en nu?

Ben je als erfgenaam aangewezen, dan heb je vervolgens drie opties. Je kunt ervoor kiezen om de erfenis zuiver te aanvaarden, de erfenis te verwerpen of de erfenis beneficiair te aanvaarden.

  1. Erfenis zuiver aanvaarden: je erft alle bezittingen en schulden van de overledene samen met eventuele andere erfgenamen. Heb je de erfenis zuiver aanvaard, dan kun je ook niet meer terugkomen op je keuze. De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.
  2. Erfenis verwerpen: je erft niets van de overledene. Je bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden en je bent niet verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.
  3. Erfenis beneficiair aanvaarden: als je denkt dat de erfenis voor een groot deel uit schulden bestaat, dan is het verstandig om de erfenis beneficiair te aanvaarden. In dit geval ben je niet met je privévermogen aansprakelijk voor de schulden. De erfenis moet volgens bijzondere regels afgewikkeld worden.

Het is verstandig om je goed te laten adviseren als het om de erfenis gaat, iedere situatie is immers weer anders. Je kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This