Erfrecht in de familie: hoe zit het? Wie ontvangt de erfenis waarvoor flink is gespaard? Heeft mijn ex partner recht op een deel van de erfenis van mijn vader? Dergelijke gevoelige vragen komen vaak voorbij bij de notaris. Daarom is deze blog gewijd aan veelgestelde vragen op het gebied van erfrecht om je een globale introductie te geven. Het is van belang dat deze zaken op tijd geregeld worden om onenigheid in de familie te voorkomen. Ontdek in deze blog wat je op dit moment al kan vaststellen bij de notaris.

 

Wie is erfgenaam?

Vraag: Mijn oom is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Ben ik de erfgenaam?

Antwoord: De wet schrijft voor dat wanneer een oom overlijdt, de naaste verwanten erfgenamen zijn. In dit geval zullen broers of zussen van jouw oom erfgenamen zijn. Wanneer broers of zussen vóór de oom zijn overleden dan komen de kinderen daarvoor in de plaats. Dit geldt echter niet wanneer jouw oom een testament heeft laten opstellen. In een testament kan iemand een persoon of instelling aanwijzen als erfgenaam, in dit geval erft de familie niets. Zelf een testament laten opstellen? Vraag onderaan deze pagina een offerte aan.

 

Ik heb schulden…

Vraag: Mijn vader is overleden en mijn moeder heeft het recht om gebruik te maken van zijn eigendommen. Ik heb schulden, deze zou ik graag aflossen met de erfenis van mijn vader. Is dit mogelijk?

Antwoord: Als kind van je overleden vader is jouw erfdeel vaak omgerekend in een geldbedrag met als gevolg dat je een geldvordering op jouw moeder hebt. Dat wil zeggen dat moeder een schuld heeft aan de kinderen ter hoogte van het erfdeel. Hierover betaal je geen erfbelasting, deze betaalt je moeder uit het vermogen van de erfenis. Later zal dit bedrag van de geldvordering worden afgetrokken. De geldvordering is niet opeisbaar waardoor je dus niet in staat bent om de schulden af te lossen. Dit is volgens de wet pas mogelijk wanneer moeder overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering komt. Is dit antwoord niet voldoende? Kijk dan op deze site voor meer informatie over het erfrecht van de langstlevende echtgenoot.

 

Heb ik recht op een erfenis?

Vraag: Ik heb jarenlang geen contact gehad met mijn vader. Nu is hij overleden en vraag ik mij af of ik recht heb op een erfenis. Wat kan ik doen?

Antwoord: Via het Centraal Testamentregister (CTR) kun je nagaan of jouw vader een testament heeft laten opstellen. In dit register kun je vinden wanneer hij dat heeft gedaan en bij welke notaris zich dit bevindt. Via dit register heb je geen inzage in de inhoud van het testament, je kunt dus alleen controleren of er een testament is opgesteld of niet. Laat je dit liever over aan de notaris? Dan kunnen wij dit voor je onderzoeken. Vraag onderaan deze pagina een offerte aan.

 

Ik ben gescheiden

Vraag: Mijn moeder is 6 jaar geleden overleden en mijn vader is 3 maanden geleden overleden. Mijn partner en ik zijn nu 2 jaar gescheiden. Mijn ex-partner beweert dat zij recht heeft op een deel van de nalatenschap van mijn vader. Dat kan toch niet waar zijn?

Antwoord: Het komt regelmatig voor dat het erfdeel van jouw moeder nog niet was verdeeld toen ze overleed. Op dat moment is de erfenis in gemeenschap van goederen verdeeld waarin je toen was gehuwd. Met als gevolg dat de ex-partner recht heeft op de helft van moeders nalatenschap.

Nu vader is overleden wordt eerst het erfdeel in moeders nalatenschap uitbetaald aan jou en jouw ex-partner. Het deel dat resteert is de nalatenschap van jouw vader. Dit deel wordt niet onder jou en je ex-partner verdeeld omdat je op dat moment al was gescheiden. Deze situatie kan voorkomen worden door tijdig een testament te laten opstellen. Dit kunnen wij voor je in orde maken.

 

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Vraag: Ik heb altijd de tuin gedaan van mijn oude buurman. Nu heeft hij mij een erfenis nagelaten. Wat moet ik doen?

Antwoord: Wees voorzichtig met het aanvaarden van een erfenis, het is namelijk niet altijd goed nieuws. Je kan er bijvoorbeeld niet vanuit gaan dat de buurman geen schulden heeft openstaan. Laat je hier daarom vooraf over informeren door de notaris. Er zijn namelijk drie opties: de erfenis aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden (de erfenis aanvaarden wanneer er meer bezittingen dan schulden zijn). Deze drie opties hebben verschillende gevolgen, dit leggen we in een korte video uit.

 

Dit was een korte introductie op het gebied van erfrecht.Staat jouw vraag er niet bij of blijft een deel onbeantwoord? Neem dan contact met ons op of raadpleeg Notaris.nl voor meer informatie.

Is het duidelijk en zou je graag meteen dergelijke zaken regelen? Vraag dan hieronder een offerte aan.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This