Indien jij en je partner getrouwd zijn of geregistreerd als partners, dan is de erkenning en het gezag over je kindje automatisch geregeld. Indien dit niet het geval is, dan dienen jij en je partner dit nog vast te laten leggen. Dit wordt anders geregeld bij een man-vrouw relatie dan bij een relatie bestaande uit twee mannen of twee vrouwen. In deze blog zullen we meer vertellen over de erkenning en het gezag over een kindje bij een man-vrouw relatie. In deel 2 zullen we meer vertellen over de erkenning en het gezag bij een relatie bestaande uit twee mannen of twee vrouwen.

 

Erkenning

Via de geboorte is het kindje automatisch erkend door de moeder. Indien de ouders niet getrouwd zijn, dient het kind eerst te worden erkend door de vader om ervoor te zorgen dat het kind juridisch gezien twee ouders heeft. De erkenning betekent ook dat je verplicht bent om je kind te onderhouden tot hij of zij 21 is en dat je kind je wettelijke erfgenaam wordt. De erkenning kan al voor het kindje geboren is worden geregeld bij de gemeente.

 

Gezag

Naast de erkenning moet ook het gezag worden geregeld. Dit kan pas na de geboorte van je kind en dient te worden geregeld bij de rechtbank. Het gezag is dan ook door de wet geregeld en houdt in dat je kind recht heeft op verzorging en opvoeding tot hij of zij 18 is. Dit betekent ook het nemen van beslissingen en het verrichten van officiële handelingen die je minderjarige kind nog niet mag doen, zoals het aanvragen van een paspoort.

 

Voogdij

Ook is het goed om te bedenken wat er gebeurt als jij en je partner komen te overlijden. Niet alleen op financieel gebied is dit handig, maar bijvoorbeeld ook om te bepalen wie de voogd wordt over je kind. Als de ouders geen voogd hebben aangewezen, dan zal bij het overlijden van de ouders een voogd worden benoemd door de rechter. Als de voogd het kind wil aanwijzen als erfgenaam, dan moet dit worden vastgelegd in een testament. Op grond van de wet erft een kind namelijk niet automatisch van diens voogd.

 

Volgende week zullen we meer vertellen over de erkenning en het gezag over een kind bij een relatie bestaande uit twee mannen of twee vrouwen.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This