Als startende ondernemer moet je belangrijke beslissingen maken voor de toekomst van je bedrijf. Eén van deze beslissingen is de rechtsvorm van je bedrijf. Er wordt vaak gekozen voor een besloten vennootschap (BV). Dit artikel gaat in op de voornaamste redenen waarom ondernemers een BV oprichten, de verschillende type BV’s en de voordelen ervan.

 

Wat is een BV?

Een BV is één van de meest gebruikte rechtspersonen. Het kapitaal van een BV is verdeeld in aandelen waarbij geldt dat de houders van die aandelen in beginsel gerechtigd zijn tot (het kapitaal van) de BV. Één van de voordelen van de BV is dat de risico’s voor de eigenaar (aandeelhouder(s)) van de BV worden beperkt. Een aandeelhouder is in principe namelijk niet zelf aansprakelijk voor schulden van de BV. Aandelen in een BV kunnen, indien dat zo in de statuten van de BV is vastgelegd, niet vrij verhandeld worden, waarmee je als bestaand aandeelhouder ‘beschermd’ bent tegen vreemden als mede-aandeelhouder in de BV. Op naam van de BV kun je een bankrekening openen, facturen sturen en een postbus aanvragen.

Je kunt een BV alleen of samen met anderen oprichten. Voor het oprichten van een BV is een notariële akte van oprichting nodig, in welke akte de statuten van de BV worden vastgelegd. Vervolgens moet de BV –om zodoende een KvK-nummer te krijgen- worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarvoor zal de notaris zorgen.

Kijk je liever een filmpje waarin onze notaris uitlegt geeft over een BV? Volg dan deze link.

 

 

Verschillende types BV’s

De BV als holding

In een holding kun je vermogen of andere kostbare zaken ‘bewaren’, zoals eerder behaalde ondernemingswinst, onroerend goed, patenten of aandelen in een andere BV. Dit kun je fiscaal gunstig gebruiken voor bijvoorbeeld het opbouwen van een oudedagsreserve. Een ezelsbruggetje voor de betekenis van een holding is dat het vertaald kan worden als ‘houdend’. Een holding wordt ook wel een ‘houdstermaatschappij’ of ‘beheermaatschappij’ genoemd.

De BV als werkmaatschappij

In een BV waarin daadwerkelijk ondernomen wordt, vinden de alledaagse ondernemersactiviteiten plaats. Een dergelijke BV wordt vaak een ‘werkmaatschappij’ genoemd. Vanuit de werkmaatschappij worden facturen gezonden, daarin vinden de feitelijke activiteiten plaats en de werkmaatschappij ontvangt de inkomsten van de onderneming.

Flex-BV

Op 1 oktober 2012 is het ‘nieuwe BV-recht’ in werking getreden. Voordien diende bij de oprichting van een BV tenminste € 18.000,- aan aandelenkapitaal te worden gestort. Sinds 1 oktober 2012 hoeft dat niet meer en is het vaak mogelijk, indien bij de oprichting wel die € 18.000,- (of meer) is gestort, dat aandelenkapitaal vrij van belastingheffing uit de BV te halen. In een vorig artikel schreven we over de flex-BV.

 

De voordelen

Bescherming bij schulden of faillissement

Zoals hierboven al is besproken, is de eigenaar/bestuurder van de BV niet zelf aansprakelijk voor schulden van de BV. Hier gelden wel een aantal uitzonderingen: aansprakelijkheid is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de schulden zijn ontstaan door wanbeleid of wanneer de schulden van de BV zijn gemaakt voordat de BV formeel is opgericht (het dus een BV in oprichting, ook wel ‘BV i.o.’ genoemd betreft) en na de oprichting geen bekrachtiging heeft plaatsgevonden.

Belastingvoordelen

Wanneer een BV winst maakt, dan wordt die winst bij de BV belast met vennootschapsbelasting. Keer je hetgeen vervolgens van de winst is overgebleven aan jezelf uit, dan moet op dat moment inkomstenbelasting/dividendbelasting betaald worden door de aandeelhouder zelf. Als er financieel voldoende ruimte is kun je ervoor kiezen om de winst niet aan jezelf uit te keren, maar te investeren in je onderneming of daarmee te gaan sparen voor later. Omdat je dat in dat geval doet met een hoger bedrag dan beschikbaar zou zijn geweest als je het al aan jezelf uitgekeerd zou hebben (dan zou immers al inkomstenbelasting verschuldigd geworden zijn), pakt de BV als rechtsvorm wat dat betreft extra voordelig uit. 

Wanneer je in het bezit bent van een holding en een werkmaatschappij, waarbij de holding tenminste 95% van de aandelen in de werkmaatschappij bezit, kun je een fiscale eenheid aangaan tussen beide BV’s. Dit houdt simpel gezegd in dat je de omzet en de kosten van beide BV’s met elkaar kunt verrekenen voor fiscale doeleinden. Op die manier kan belasting bespaard worden.

Samenwerken en overdragen is gemakkelijker

Je kunt gemakkelijker een samenwerking aangaan of je bedrijf overdragen wanneer je in het bezit bent van een holding. In de holding zitten immers de extra reserves en persoonlijke verplichtingen zoals je pensioen. De onderneming, die in de werkmaatschappij zit, kan je in dat geval overdragen (door je holding de aandelen in de werkmaatschappij te laten verkopen), zonder dat daarmee ook je pensioen en in het verleden behaalde winst ‘verkocht’ wordt.

 

 

Let op:

De regels voor pensioen in de BV gaan binnenkort veranderen (wanneer precies is nog niet duidelijk). Fiscaal voordelig pensioen opbouwen zal onder de nieuwe regels niet meer mogelijk zijn in je BV. Afspraken die met de BV zijn gemaakt over het pensioen zullen daarom moeten worden aangepast.

Het pensioen dat je al hebt opgebouwd zal je vanaf het moment van ingaan van de nieuwe regelgeving met fiscale voordelen kunnen afkopen in drie jaren. Hiervoor heb je medewerking nodig van je partner en soms van je ex-partner. Ben je van plan je pensioen af te kopen, laat je dan eerst voorlichten door de notaris. Op deze manier ben je op de hoogte van de gevolgen voor jouw pensioen en dat van je partner.

 

Is een BV voor jou voordelig?

 

Meer weten over het oprichten van een BV? Kijk op onze site bij Onderneming & Rechtspersonen. 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This