Kun je je kind onterven?
Het klinkt pijnlijk, maar notarissen komen regelmatig met deze vraag in aanraking. Wanneer het contact tussen ouder en kind is verbroken, kan een ouder besluiten het kind te onterven. Volgens de Nederlandse wet kan een kind echter niet volledig met lege handen achterblijven. Een kind heeft namelijk altijd recht op de legitieme portie. In deze blog lees je meer over de legitieme portie en wanneer je daar aanspraak op kunt maken.

Wat is een legitieme portie en hoeveel is dat?
Als je een kind wilt onterven, moet dit worden opgenomen in een testament. Het onterfde kind heeft dan recht op de legitieme portie. De legitieme portie is een geldvordering die over het algemeen de helft bedraagt van de waarde van het erfdeel als hij niet zou zijn onterfd. Hier een voorbeeld:

Stel, er zijn twee ouders en twee kinderen. Als een ouder overlijdt, erven de langstlevende ouder en kinderen allemaal 1/3e deel van de erfenis. Dit erfdeel kunnen de kinderen pas opeisen na het overlijden van beide ouders. Stel nu dat er een kind onterfd is, dan heeft dat kind recht op de helft van 1/3e deel, dus 1/6e deel van de erfenis.

Legitieme portie is altijd een geldvordering en het kind heeft dus geen recht op spullen uit de erfenis.

Wanneer moet je een beroep doen op de legitieme portie?
Een beroep op de legitieme portie moet binnen redelijke termijn worden gedaan, maar uiterlijk binnen vijf jaar na overlijden. Het nadeel hiervan is dat een kind soms geen weet heeft van het overlijden. Ook al weet je als onterfd kind niets van het overlijden van de desbetreffende ouder, de termijn loopt gewoon door. De notaris heeft hierin ook geen informatieplicht tegenover het onterfde kind. Je kunt zelf achter het overlijden komen door het Centraal Testamentenregister te raadplegen. Als je bent onterfd, krijg je alleen te lezen wat voor jou belangrijk is.

Hoe maak je aanspraak?
Dit doe je via een brief aan de erfgenamen of de executeur. Als kind heb je dan recht op alle gegevens over de erfenis die nodig zijn om de legitieme portie te berekenen. Zodra vaststaat op welk geldbedrag je recht hebt, kun je dit opeisen. Dit kan pas vanaf zes maanden na het overlijden van de ouder. Als er nog een andere levende partner is, krijg je vaak pas betaald als ook die partner overlijdt.

Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This