In deze blogreeks bespreken we een aantal moeilijke notaristermen. De notaris gebruikt deze niet voor niets: de betekenis van deze woorden ligt vast, zodat naderhand geen discussie kan ontstaan. In deze blog zullen we uitleggen wat met de term ‘executeur’ wordt bedoeld.

Taken executeur

Bij de afwikkeling van een erfenis wordt soms gebruik gemaakt van een executeur. De executeur is altijd benoemd door de overledene. De belangrijkste taak van de executeur is het beheren van de erfenis en zorgt dat de schulden worden betaald. Daarnaast is de executeur degene die verantwoordelijk is voor de aangifte van de erfbelasting en in principe is het de executeur die je uitvaart regelt.

Je kunt zelf kiezen wie je tot executeur benoemt. Het is in ieder geval belangrijk dat je iemand benoemt waar je vertrouwen in hebt en dat die persoon niet in paniek raakt van cijfers. Soms is het beter om de afwikkeling van een erfenis aan een deskundige over te laten. Het is namelijk best veel werk om een erfenis af te wikkelen en het kost veel tijd. Daarnaast kan het soms beter zijn voor de familieverhoudingen om het aan een onpartijdige derde persoon over te laten, bijvoorbeeld een notaris.

Het grootste voordeel van een executeur is dat er na het overlijden gelijk duidelijkheid bestaat over wie wat moet doen en wie waar verantwoordelijk voor is. De familie hoeft zich dan niet druk te maken over de zakelijke kant van de afwikkeling van de erfenis.

Einde taak

Het werk van de executeur stopt als:

  • hij al zijn taken heeft gedaan
  • de tijd voorbij is die hij voor zijn taken kreeg
  • hij overlijdt
  • hij financiële problemen krijgt en daardoor in de schuldsanering komt, of failliet gaat
  • hij onder curatele of bewind komt te staan
  • de erfenis moet worden vereffend, bijvoorbeeld na beneficiaire aanvaarding
  • de kantonrechter hem ontslaat
  • in het testament staat dat zijn taak stopt

Beloning van de executeur

Wanneer de erflater niks over de beloning van de executeur heeft geregeld, dan staat in de wet dat de beloning 1% van het op het moment van overlijden aanwezige vermogen is. Echter, volgens het Hof heeft een executeur geen recht op een vergoeding voor executeurswerkzaamheden wanneer de executeur tekortschiet in zijn of haar taken.

Wil je hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This