Erfbelasting besparen met een kleinkindlegaat
Wil je na je overlijden een bedrag nalaten aan je kleinkinderen? Dat kan via een kleinkindlegaat! Dit legaat biedt niet alleen een fiscaal voordeel, maar stelt je ook in staat om aan elk kleinkind een specifiek bedrag na te laten. Lees hieronder hoe het kleinkindlegaat precies werkt.

Wat is een kleinkindlegaat?
Een kleinkindlegaat is een geldbedrag dat uit de nalatenschap van grootouders wordt toegekend aan hun kleinkinderen. Het kan worden opgesteld onder bepaalde voorwaarden, zoals de leeftijd waarop het legaat wordt uitgekeerd. Vaak komt dit legaat overeen met de vrijstelling voor erfbelasting, die in 2024 €25.187 bedraagt. Zonder dit legaat moeten kleinkinderen erfbelasting betalen over het bedrag dat ze erven.

Fiscaal voordeel
Naast de emotionele wens om kleinkinderen financieel te ondersteunen, brengt het kleinkindlegaat ook een fiscaal voordeel met zich mee. Tot een bepaald bedrag kan er belastingvrij worden nagelaten, waardoor kleinkinderen geen erfbelasting hoeven te betalen over dit deel van de erfenis. Het is dus vaak voordelig om in je testament een legaat van het vrijgestelde bedrag aan je kleinkinderen toe te kennen.

Opeisbaarheid
Het kleinkindlegaat wordt behandeld op dezelfde manier als andere legaten. Het is pas opeisbaar bij het overlijden van de grootouders, waarbij vaak wordt bepaald dat het legaat pas vrijkomt na het overlijden van de langstlevende grootouder.

Beheer van het kleinkindlegaat
Wat betreft het beheer van het kleinkindlegaat: zolang de kleinkinderen minderjarig zijn, hebben de ouders of voogden het beheer over het legaat. Er kan ook worden besloten om het geld nog niet direct beschikbaar te stellen zodra de kleinkinderen 18 worden. In dat geval kan een bewindvoerder worden aangewezen om het geërfde geld nog enige tijd te beheren, vaak worden hiervoor de ouders van de kleinkinderen aangewezen.

Het opstellen van een kleinkindlegaat is een juridisch proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Wil je een bedrag nalaten aan je kleinkinderen? Neem dan contact met ons op voor professionele hulp.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This