Als je kleinkinderen of kinderen hebt is het voordeel dat je ze een bedrag kunt nalaten waarover (deels) geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Maar wanneer je geen (klein)kinderen hebt en andere dierbaren iets wilt nalaten, hebben zij maar een kleine vrijstelling waarover geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Voor veel mensen is dit een doorn in het oog, vooral omdat niet iedereen bewust kinderloos is. Bovendien gunnen zij andere dierbaren een erfenis. Is het voor hen toch mogelijk om niet de hoofdprijs aan erfbelasting te hoeven betalen?

Veelvuldig schenken

Jaarlijks mag je €2.147,00 per persoon of echtpaar belastingvrij schenken. Dit is niet veel, maar wanneer je dit jaarlijks doet kan dit toch een mooi bedrag vormen. Schenkingen doen terwijl je leeft wordt schenken met de warme hand genoemd en dat is natuurlijk fijner dan na te laten bij overlijden.

Belastingvrije schenking van €100.000

We hebben al eerder geschreven over de belastingvrije schenking van €100.000,00. Je mag eenmalig €100.000,00 belastingvrij schenken als dit aan een persoon van tussen de 18 en 40 jaar is en het geld gebruikt wordt voor de eigen woning. Bij deze schenking hoeft geen sprake te zijn van een ouder-kind relatie, je mag dit bedrag aan iedereen schenken zolang er maar aan de voorwaarden wordt voldaan.

Goede doelen

Een laatste optie is nalaten aan goede doelen. Goede doelen, mits aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hebben altijd een vrijstelling van erfbelasting.

Wil je meer weten over nalaten? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This