Je kent het wel, die periode waarbij het nieuws eigenlijk geen nieuws is, ook wel Komkommertijd genoemd. In deze blog hebben we het notariaat nieuws voor je gefilterd, om je het eindeloos scrollen te besparen.  In deze blog onder meer het aan de tand stellen van het huwelijk in gemeenschap van goederen, waarom technologie en het notariaat hand in hand moeten gaan en het kleine bedrijf dat meer aandacht verdient.

Gemeenschap van goederen, maar voor hoelang?

Er is al een tijdje het voorstel om het huwelijksvermogenrecht te wijzigen. De oorzaak hiervan is dat de huidige regels en wetten niet meer passen bij de relatievormen zoals ze tegenwoordig steeds vaker voorkomen. Denk hier bijvoorbeeld aan scheiden en vervolgens hertrouwen: wat gebeurt er in zo’n geval met de nalatenschap? In een vorig artikel schreven we hierover, het belangrijkste dat je in dergelijke situaties moet doen is een bezoek brengen aan de notaris om bijvoorbeeld het testament te herzien.

D66, PvdA en VVD willen met het wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht de wettelijke gemeenschap van goederen begrenzen tot datgene wat beide echtgenoten gedurende hun huwelijk aanschaffen. De Tweede Kamer nam dit voorstel in april 2016 aan. Op dit moment ligt het voorstel bij de Eerste Kamer, omdat er nog onduidelijkheden zijn over hoe het wetsvoorstel in de praktijk gaat uitpakken. Ook wordt gezegd dat er nog fiscale vragen onbeantwoord zijn gebleven en dat het nieuwe systeem een administratieve uitdaging is. Zo stelt een deskundige dat een scheiding van vermogens moeilijk te reconstrueren is. Daartegenover zegt een andere deskundige geen problemen te voorzien. Zo legt hij uit dat eigendom van goederen makkelijk is na te gaan, onder andere door digitale aankopen en betaling.

Zolang deze onduidelijkheden nog niet uit de weg zijn geholpen, zal het wetsvoorstel nog niet aangenomen worden door de Eerste Kamer. Daarom moet men zelf alert blijven op veranderingen binnen de gezinssituatie of het huwelijk. Ben jij voor dit wetsvoorstel?

Technologie: vriend of vijand?

Aan dit onderwerp is reeds aandacht besteed in eerdere blogs. Ook nu vindt het weer het nieuws doordat het onderwerp centraal stond in het rapport ‘Juridische beroepen in de toekomst, Ontwikkelingen binnen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarderij’. Het rapport meldt dat technologische ontwikkelingen toonaangevend voor de toekomst van de juridische dienstverlening zullen zijn. Digitalisering en de blockchaintechniek zal de rol van de notaris doen verschuiven of inkrimpen. Hoe er in dit stadium met deze nieuwe technologie wordt omgegaan zal beslissen hoe dit in de toekomst vorm gaat krijgen. Wil je hier meer over lezen? In een vorig artikel lees je in duidelijke taal wat Blockchain is en wat het notariaat ermee kan. 

Eind februari wordt bekend gemaakt hoe de Tweede Kamer het rapport gaat behandelen. Naderhand wil minister Blok in gesprek met belanghebbenden om op een rij te zetten welke acties nodig zijn van de beroepsgroepen en overheid om op een adequate manier om te gaan met de geschetste ontwikkelingen.

 

Klein bedrijf, grote rol

Minister Kamp van Economische Zaken pleit ervoor dat kleine bedrijf een grotere rol moeten krijgen bij de totstandkoming van wetten en regels. Hij stelt voor dat panels, praktijksimulaties en experimenten moeten bepalen wat voor invloed nieuwe regels daadwerkelijk hebben op bedrijven. MKB-Nederland is blij met het nieuws. Zij gaven al eerder aan dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) een aparte status zou moeten hebben. Nu lijkt het dichtbij te komen dat kleine bedrijven de leidraad zullen vormen bij het maken van wet- en regelgeving. Dit is niet meer dan terecht, omdat de overgrote merendeel van de bedrijven klein is. Er wordt vanuit gegaan dat, wanneer een wet of regel werkt voor een klein bedrijf, het automatisch ook werkt voor een groot bedrijf.

Bron: KNB

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This