In onze blog over het tarief van de overdrachtsbelasting is het voorbeeld genoemd van de aankoop van een woning met een stuk grasland. Indien het perceel grasland niet aanhorig is aan de woning moet bij aankoop 6% overdrachtsbelasting over de waarde van het grasland worden betaald. Een voorbeeld vinden we in de onderstaande uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

De koper heeft een woonboerderij verkregen met een aangrenzend stuk grasland. Het perceel grasland is ruim 61 are groot en afgescheiden van de woning. Tussen beide percelen staat namelijk een hekwerk met daarin een deur. Is dit perceel aanhorig aan de woning en is dus 2% overdrachtsbelasting verschuldigd of is het perceel niet aanhorig en dus sprake van het tarief van 6% ?

De uitspraak

De rechtbank is van oordeel dat de feiten en omstandigheden niet meebrengen dat het perceel grasland als aanhorig kan worden aangemerkt. De rechtbank meent dat het perceel grasland niet dienstbaar is aan de woonfunctie van de woning en daarbij ook niet als zodanig in gebruik is. Dat het perceel grasland bij een ander in gebruik kan zijn, blijkt volgens de rechtbank niet alleen uit de grootte van het perceel, maar ook uit de omstandigheid dat de woonboerderij los van het perceel grond is doorverkocht. Naar verkeersopvattingen is het perceel niet te beschouwen als één geheel. De koper is dus 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van het perceel grasland.

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Share This