Gisteren was het weer zover, de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. In vol ornaat met hoedjes, balkonscène en troonrede. En dat terwijl prinsjesdag 2017 politiek gezien minder waarde heeft dan anders – er wordt immers nog steeds een kabinet geformeerd. De plannen die zijn gepresenteerd zijn in de eerste plaats altijd wetsvoorstellen, wat betekent dat ze nog door de eerste en tweede kamer moeten komen voordat ze kunnen worden gerealiseerd. Maar het zijn ook plannen van een demissionair kabinet, dit betekent dat de wetsvoorstellen sowieso nog gewijzigd kunnen worden als de formatie rond is.

Toch zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn om te weten. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet. Sommige zaken zijn nieuw, andere waren al een tijdje duidelijk maar treden binnenkort in werking.

BV wordt aantrekkelijker

De 1e schijf van de vennootschapsbelasting wordt ruimer. Dit werd met prinsjesdag 2016 al duidelijk, maar treedt in 2018 in werking. Nu wordt over de eerste €200.000 winst 20% vennootschapsbelasting gerekend, vanaf 2018 zal dit €250.000 zijn. Hierdoor wordt de BV als rechtsvorm aantrekkelijker.

Heffing schenkbelasting huwelijkse voorwaarden

Het plan is om schenkbelasting te gaan heffen over bezit door wijziging van huwelijkse voorwaarden. Dit geldt ook bij wijziging van eigendomsverdeling bij een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. De NOS geeft als voorbeeld: stel je voor dat een huis nu 50% van echtgenoot 1 is en 50% van echtgenoot 2, maar dat dit gewijzigd wordt naar een verhouding van 80% tegenover 20%. De Belastingdienst kan dit in het gevolg gaan zien als een schenking.

Ook kan dit gelden als iemand voor scheiding minder dan de helft van het vermogen heeft, maar na scheiding meer dan 50%. De Belastingdienst kan dit gaan zien als schenking, met als reden belastingontduiking te voorkomen. Eerder werd het huwelijk weleens misbruikt voor belastingontduiking. Een voorbeeld: echtgenoot 1 is erg vermogend, echtgenoot 2 veel minder. Het stel scheidt na een huwelijk van een week, waardoor ieder 50% van het vermogen krijgt. Echtgenoot 2 krijgt het vermogen hierdoor onbelast mee. In het vervolg moet de belastinginspecteur gaan bepalen of hier sprake is van een verkapte schenking. Als dit zo is, zal er schenkbelasting betaald moeten worden.

Meer hypotheekruimte tweeverdieners

In 2018 kunnen tweeverdieners meer lenen voor een hypotheek. Tweeverdieners mogen hun inkomen nooit volledig bij elkaar optellen, omdat dit tot betalingsproblemen kan leiden als een van de twee zijn of haar baan verliest. Daarom mocht het tweede (het laagste) inkomen meetellen tot 60%. Vanaf 2018 wordt dit verhoogd tot 70%. Dit is goed nieuws voor stellen; het betekent dat er 10.000 tot 20.000 euro extra geleend kan worden.

Monumentenaftrek

Een eigenaar van een monument mag in de bestaande regeling 80% van de onderhoudskosten aftrekken in de belastingaangifte. Dit betekent dat er minder inkomstenbelasting hoeft te worden betaald. Deze regeling zou in 2018 worden vervangen door een subsidieregeling voor onderhoudskosten, maar doordat het veel voorbereidingstijd vergt en veel impact heeft op instanties als DUO, de Belastingdienst en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is de afschaffing van de huidige regeling weer uitgesteld. De regeling blijft daarom tot 2019 gelden.

Verbetering functioneren VvE

De kamer stemde al eerder dit jaar in met het wetsvoorstel om VvE’s beter te laten functioneren. Er moet jaarlijks een minimumbedrag worden gereserveerd dat kan worden gebruikt voor onderhoud van het appartementsgebouw. We schreven al eerder over de verbetering van het functioneren van de VvE, lees er hier meer over.

Hypotheekrenteaftrek

Het maximale tarief waartegen hypotheekrente van inkomstenbelasting kan worden afgetrokken wordt jaarlijks verlaagd met 0,5%. Afgelopen jaar gold een percentage van 50%, in 2018 verandert dat dus naar 49,5%. In 2041 ligt de grens van de verlaging: het percentage zal dan 38% zijn en niet lager worden.

Minder belasting over box 3

De belasting die je over box 3 betaalt, betaal je over geld dat voortkomt uit sparen en beleggen. Voorheen gold dat er een belastingpercentage was voor de hele box, maar vanaf 2017 wordt al gewerkt met verschillende schijven (verschillende percentages) binnen de box: hoe geld je in box 3 hebt zitten, hoe meer belasting je betaalt. Voor 2018 (en waarschijnlijk ook voor 2019) geldt dat deze percentages omlaag zullen gaan.

Maximale hypotheek gaat omlaag

Het maximale bedrag dat je bij een hypotheek mag lenen gaat in 2018 omlaag van 101% naar 100%. Lees hier meer over de gevolgen hiervan.

Gemeenschap van goederen niet langer de standaard

In 2018 vindt natuurlijk de impactvolle verandering van het huwelijksrecht plaats: trouwen in gemeenschap van goederen zal vanaf 1 januari 2018 niet meer de standaard zijn. We hebben er al eerder een artikel aan gewijd, lees hem hier.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This