Een samenlevingscontract lijkt misschien nog niet zo nodig om af te sluiten. Je zit op een roze wolk en er zijn waarschijnlijk niet zoveel problemen over de afspraken die jullie hebben gemaakt. Toch is het handig om een contract op te stellen, want in de praktijk blijkt dat het nog weleens anders wil gaan. Op zo’n moment is het fijn als alle afspraken goed vastgelegd zijn, zodat een oneindige discussie vermeden kan worden. In een eerder blog was al te lezen wat de voordelen zijn van een samenlevingscontract. Maar wat doet de notaris nou eigenlijk bij het opstellen hiervan en op welke aandachtspunten moet je letten?

Aandachtspunten bij het opstellen van een samenlevingscontract

Voordat je naar de notaris stapt, is het goed om je te bedenken dat er verschillen zijn als je kijkt naar een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap en een huwelijk. De belangrijkste verschillen zijn:

  • Er is geen sprake van gemeenschap van goederen bij het opstellen van een samenlevingscontract. Je kan in een samenlevingscontract wel afspreken om bepaalde goederen gemeenschappelijk eigendom te maken. Daartegenover wordt er bij een huwelijk of partnerschap wél uitgegaan van gemeenschap van goederen, tenzij je de huwelijkse voorwaarden laat vastleggen bij de notaris;
  • Bij het huwelijk of een partnerschap hebben jullie automatisch een paar rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Denk hierbij aan het gebruik van elkaars achternaam en de verplichting om elkaar te onderhouden. In een samenlevingscontract worden deze rechten en plichten niet automatisch vastgelegd;
  • Bij een huwelijk of partnerschap krijgen jij en je partner automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen. Bij een samenlevingscontract is dit niet het geval en zal alleen de moeder automatisch gezag hebben over de kinderen. De vader zal in dit geval eerst de kinderen moeten erkennen;
  • Bij een huwelijk of een partnerschap ben je automatisch fiscale partners van elkaar. Dit kan grote voordelen hebben voor de inkomstenbelasting van jullie beiden. Als je een samenlevingscontract hebt, ben je fiscale partners vanaf het moment dat je samen op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Het opstellen van een samenlevingscontract bij de notaris

Wanneer je de verschillende keuzes voor jezelf op een rijtje hebt gezet, is het tijd om naar de notaris te gaan.
Twijfel je ergens over? Dan kan je de notaris uiteraard vragen om een advies te geven voor jouw situatie. In het samenlevingscontract vermeldt de notaris alle afspraken waarover je het eens bent met elkaar. Na het opstellen van een conceptversie van het kan je kijken of alles erin staat en of je nog veranderingen wil doorvoeren. De notaris zal hierna een definitief samenlevingscontract opstellen voor jullie. Vervolgens kunnen jullie het definitieve contract tekenen bij de notaris.

Beëindiging of wijziging van het samenlevingscontract

Bij het opstellen van een samenlevingscontract wil het niet zeggen dat de afspraken voor altijd gelden. Je mag de afspraken in het contract namelijk wijzigen. Uiteraard moeten jullie het wel samen eens worden over de wijzigingen van de afspraken. De notaris kan voor jullie deze wijzigingen aanpassen. Het contract geldt in principe zolang jullie samenwonen, eindigt het samenwonen dan wordt het contract ook beëindigd. Er kunnen nog wel afspraken zijn gemaakt die nog gevolgen hebben voor de situatie na het samenwonen. Denk hierbij aan het hebben van minderjarige kinderen of als je samen met je ex-partner een huis hebt gekocht.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This