Meer rechtszaken

Er zijn steeds meer rechtszaken rond erfenissen. Dit blijkt uit een onderzoek verricht in 2016, waarbij gekeken is naar rechtszaken over erfenissen tussen 2003 en 2015. In die jaren is het aantal rechtszaken ongeveer verzesvoudigd. De rechtbankzaken laten maar een deel zien van de toenemende conflicten over erfenissen, aangezien een groot aantal zaken wordt opgelost aan de hand van mediation of onderlinge afspraken onder begeleiding van advocaten en/of notarissen.

Oorzaken

In de meeste gevallen gaat het om een conflict binnen de familie, of een conflict tussen de familie en iemand anders. Er zijn verscheidene scenario’s mogelijk. Zo kan er onder andere onenigheid bestaan over de wijze waarop de nalatenschap verdeeld moet worden. Ook zien we een toename in het financieel ouderenmisbruik, waarbij voor het overlijden nog opvallende schenkingen zijn gedaan door de erflater.

Daarnaast worden Nederlanders gemiddeld steeds vermogender. De gemiddelde grootte van een nalatenschap wordt steeds groter en dus worden de belangen ook steeds groter. Misschien heeft dat (ook) tot gevolg dat men daar aanspraak op wil maken. Een laatste oorzaak voor de toename in conflicten, is dat mensen niet meer passen in het traditionele plaatje van een levenslange partner en kinderen. Er zijn steeds meer diverse gezinssamenstellingen en familiebanden worden steeds losser, wat ertoe leidt dat er meer partijen bij betrokken zijn.

Hoe conflicten te voorkomen

Het erfrecht in zijn moderne vorm bestaat nog maar twintig jaar. Er is nog te weinig vastgelegd voor situaties die tegenwoordig vaker voorkomen. Wel zijn er een paar dingen waar je op kan letten om dergelijke conflicten te voorkomen:

  1. Wees je bewust van het belang om af en toe je testament te herzien. Lees hier meer over in onze blog: Het belang van het updaten van je testament(en).
  2. Benoem een executeur of vereffenaar en bespreek met de aangewezen persoon jouw wensen vroegtijdig door.
  3. Informeer je erfgenamen. Geef ze informatie met betrekking tot waar ze bepaalde informatie kunnen vinden. Probeer alle erfgenamen evenveel in te lichten, om de kans op conflicten te verkleinen.

En als laatste tip: Stel het gesprek over je nalatenschap niet uit. Mensen zijn snel geneigd om het te beschouwen als een zaak voor in de toekomst. Het is echter belangrijk om het tijdig te regelen om onverwachte gebeurtenissen voor te zijn.

Bron: Nederlands Dagblad

Share This