Verouderde testamenten

Uit recente gegevens van Notariële Diensten blijkt dat bijna zestig procent van de bestaande testamenten is opgesteld vóór 2003, waarbij ruim dertig procent zelfs dateert van voor 1990. Een verouderd testament kan nadelige gevolgen hebben voor nabestaanden en onverwachte financiële lasten met zich meebrengen.

Veranderde wetgeving

In het onderzoek is gekeken naar testamenten van personen die de afgelopen vijf jaar zijn overleden en waarbij Notariële Diensten betrokken was. De bevindingen kunnen volgens Notariële Diensten in veel gevallen als problematisch worden beschouwd. Meer dan een derde van de testamenten stamt nog uit de tijd voor 1990, ruim 22,5 procent van de testamenten is opgesteld tussen 1990 en 2003 en slechts 42,19 procent is opgesteld na 2003. We kunnen dus concluderen dat veel testamenten niet aangepast zijn aan de veranderde wetgeving, die op 1 januari 2003 van kracht is geworden.

Al met al is het cruciaal dat mensen zich bewust zijn van het belang van het regelmatig herzien van hun testament(en) om zodoende hun erfgenamen te behoeden voor onaangename verrassingen.