In onze vorige blog ‘Samenwonen: en nu?’ bespraken we al kort het belang van een testament: een testament geeft de mogelijkheid om zelf te bepalen aan wie je wat achterlaat. Zonder een notariële akte bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn en op welk deel van je erfenis zij recht hebben. Wat moet je nu echt weten over je erfenis? Het AD schreef hier een artikel over, deze zullen we in deze blog verder toelichten.

 

1. Waarom een testament opstellen?

Zonder testament gaat je erfenis eerst naar je echtgenoot of geregistreerde partner en in tweede instantie naar bloedverwanten, te beginnen bij de kinderen. Als je kapitaal of goederen wil nalaten aan bijvoorbeeld je partner waarmee je geen geregistreerd partnerschap hebt, aan vrienden of aan een goed doel, dan moet je dit vast laten leggen in een testament. Ook kun je in een testament laten vastleggen wat er na je overlijden gebeurt met bijvoorbeeld je huisdier en kun je je wensen rondom je uitvaart laten vastleggen.

 

2. Is het opstellen van een testament ingewikkeld?

Nee, dit valt heel erg mee. Bij het opstellen van je testament word je geholpen door de notaris. Een notaris stelt het testament voor je op en registreert bij het Centraal Testamentenregister (CTR) dat je een testament hebt gemaakt. Het CTR is een database waarin te vinden is of een testament is gemaakt en bij welke notaris dat is gebeurd.

 

3. Is het mogelijk om je erfenis zelf te regelen?

Een alternatief voor het testament is een codicil, een gedagtekend en door de persoon zelf ondertekend document dat ook mogelijkheden biedt om te bepalen over je erfenis. Een voordeel is dat een codicil geen geld kost. Een codicil heeft ook beperkingen. Alleen (inboedel)goederen kunnen worden vastgelegd in een codicil, dus geen geld. Verder is het niet mogelijk om bijvoorbeeld nabestaanden te onterven of om een executeur aan te wijzen. Daarnaast kan een codicil zoek raken omdat het niet in het CTR wordt opgenomen.

 

4. Kun je wettelijke erfgenamen uitsluiten?

Dit is tot op zekere hoogte mogelijk. In een testament kun je ook vast laten leggen wie er geen aanspraak maakt op je erfenis. Dit is echter niet geheel mogelijk voor een zoon of dochter of kleinkinderen. Kinderen hebben recht op een bedrag dat gelijkstaat aan de helft van het wettelijk erfdeel (de legitieme portie). Wel kan ervoor worden gezorgd dat kinderen geen goederen erven.

 

5. Vanaf wanneer kun je een testament opstellen en hoe lang blijft een testament geldig?

Je kan een testament laten opstellen vanaf je zestiende levensjaar. Het document blijft altijd geldig en hoeft niet tussentijds te worden verlengd. Als je notaris stopt met zijn praktijk dan neemt een collega de akten over. Daarnaast is het testament opgenomen in het CTR. Het testament kan altijd worden aangepast door het maken van een nieuw testament.

 

6. Kun je een erfenis weigeren?

Ja, dit is mogelijk. Nabestaanden kunnen ervoor kiezen een erfenis niet te accepteren, dit noemen we ‘het verwerpen’ van een erfenis. De erfgenaam is dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling. Dit betekent dat de erfgenaam ook geen recht heeft op bezittingen van de overledene. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor het verwerpen van een erfenis als de erfenis bestaat uit meer schulden dan bezittingen.

Wil je meer informatie of hulp bij het opstellen van je testament? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This