Dit artikel gaat over hoe je de eigen bijdrage WLZ, voorheen AWBZ, kunt verlagen door tijdig een bezoekje aan de notaris te brengen. Maar voordat we hier dieper op ingaan, geven we je een samenvatting van de wetswijziging waardoor de eigen bijdrage AWBZ nu de eigen bijdrage WLZ is geworden. Sinds begin 2015 is de eigen bijdrage AWBZ namelijk vervangen door een aantal bestaande en nieuwe wetten:

  • De Wet Langdurige Zorg (Wlz) voor langdurige intensieve zorg thuis of in een instelling.
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw) via het basispakket.
  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zoals huishoudelijke hulp.
  • De Jeugdwet voor vrijwel alle vormen van jeugdzorg

Deze wijziging houdt in dat alle zorg die voor 2015 vanuit de AWBZ werd geregeld, nu vanuit de Wlz of de andere bovenstaande wetten wordt geregeld. Voor meer informatie over wat precies onder welke wet valt kun je terecht op Zorgwijzer.nl. 

Waarom schrijft een notariskantoor over het Nederlandse zorgstelsel? Zoals we al schreven in de inleiding, zijn er verschillende mogelijkheden hoe je de eigen bijdrage zo laag mogelijk kunt houden. Bij de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage wordt gekeken naar het inkomen en het vermogen. Wie spaargeld heeft of een eigen huis met overwaarde, moet dus een gedeelte hiervan gebruiken om de zorg te betalen. Voorkom dit door jouw vermogen te verkleinen, lees hieronder hoe je dat met hulp van de notaris kan doen.

 

Hoe verklein je jouw vermogen?

De snelste manier om jouw vermogen te verkleinen, is door het te schenken aan directe familieleden (kinderen). Want wanneer je minder vermogen hebt, wordt de eigen bijdrage ook lager vastgesteld.

Jaarlijks mag je ongeveer € 5.000 per kind belastingvrij schenken. Je mag eenmalig een groter bedrag van ongeveer € 24.000 schenken indien jouw kinderen jonger zijn dan 40 jaar. Dit bedrag mag worden verhoogd tot ongeveer € 100.000 als de kinderen jonger zijn dan 40 jaar en zij de schenking gebruiken voor de aankoop van een woning of de aflossing van een hypotheekschuld. Volg de link naar onze blog die hier meer informatie over geeft.

Wanneer je besluit om het geld niet te schenken of wanneer je onvoldoende vermogen hebt om te kunnen schenken, is het echter ook mogelijk om op papier een schenking te doen. Wanneer je op papier een schenking doet vermindert het vermogen slechts op papier, je behoud dus je vermogen. Dit werkt alleen als je hiervoor een notariële akte laat opmaken. Een bijkomend voordeel is dat als je jaarlijks 6% rente over het geschonken bedrag aan de kinderen betaalt, zij over het geschonken bedrag uiteindelijk geen erfbelasting hoeven te betalen. Het mes snijdt dus aan twee kanten: de eigen bijdrage wordt verlaagd én uiteindelijk zal er minder erfbelasting verschuldigd zijn.

 

Peildatum eigen bijdrage

De peildatum voor de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage ligt twee jaar in het verleden. Dit houdt in dat bij opname in een verzorgingshuis in 2013 wordt gekeken naar jouw inkomen en vermogen op 1 januari 2011. Bij verblijf in een verzorgingshuis in 2014 wordt gekeken naar het inkomen en vermogen op 1 januari 2012 en zo verder. Als je gaat schenken op de dag dat je naar een verzorgingshuis toe gaat, dan zal jouw eigen bijdrage pas twee jaar later lager zijn. Eigenlijk ben je dan dus twee jaar te laat met handelen. Dus: wanneer je jouw vermogen wilt verkleinen om de eigen bijdrage te verlagen, is het verstandig om tijdig te beginnen met schenken.

 

Testament

Een goed doordacht testament kan ook helpen bij het verkleinen van jouw vermogen. Hiervoor kan een clausule worden opgenomen waarin staat dat het erfdeel van de kinderen opeisbaar wordt wanneer de langstlevende ouder naar een verzorging- of verpleeghuis gaat. Hierdoor wordt de eigen bijdrage alsnog verlaagt.

Het bovenstaande kan enkel in een testament worden geregeld. De wet biedt deze regeling niet automatisch. Het opmaken van een testament of het laten controleren van jouw bestaande testament, kan je dus wellicht veel geld besparen.

Meer informatie over wanneer je een testament afsluit en wat het verschil is met een levenstestament lees je in onze blog.

 

Notariële volmacht/levenstestament

Maar wat als je niet meer in staat bent om dergelijke beslissingen te maken? Je kunt door langdurig verblijf in het buitenland, maar ook door ziekte, een ongeval of door een tijdelijke of blijvende geestelijke stoornis niet (meer) in staat zijn om jouw eigen belangen voldoende te behartigen. In deze gevallen is het praktisch dat iemand namens jou kan optreden. Dit kun je regelen door middel van een volmacht of door een levenstestament op te laten stellen bij de notaris. Hierbij geef je dus iemand anders het recht om namens jou belangrijke beslissingen te nemen of een schenking te doen om de eigen bijdrage daarmee te verlagen. Zonder een volmacht of levenstestament is het voor familie onmogelijk om hier inspraak in te hebben, een rechter zal hiervoor namelijk geen toestemming geven.

(Specifieke informatie over een volmacht en levenstestament? Volg de link naar onze blog die meer uitleg hierover geeft of kijk op de website)

Eigen bijdrage WLZ samenvatting:

Om de eigen bijdrage WLZ, voorheen AWBZ, bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis te verlagen en zoveel mogelijk vermogen in de familie te houden, heb je de volgende mogelijkheden:

  • Het doen van schenkingen (al dan niet op papier);
  • Het opmaken van testament laten opmaken/ het laten controleren van uw bestaande testament;
  • Het opmaken van een notariële volmacht/levenstestament.

Indien je meer informatie wilt over het bovenstaande, nodigen wij je graag uit voor een vrijblijvend gesprek. Tijdens deze bespreking bekijken we samen de situatie en bespreken we wat in jouw geval het beste zou zijn. De eerste bespreking is op ons kantoor altijd kosteloos. Neem hieronder contact met ons op.

 

Bereken hier jouw eigen bijdrage.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This