Blog

Nalaten zonder (klein)kinderen

Als je kleinkinderen of kinderen hebt is het voordeel dat je ze een bedrag kunt nalaten waarover (deels) geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Maar wanneer je geen (klein)kinderen hebt en andere dierbaren iets wilt nalaten, hebben zij maar een kleine vrijstelling...

Lees meer

(Belastingvrij) schenken

Het is december, de tijd van het jaar om aan elkaar te denken én om te schenken. Maar hoe werkt dat, schenken? Als je een bedrag wilt schenken mag dat altijd. Boven een bepaald bedrag moet de ontvanger van de schenking echter wel schenkbelasting betalen, hiervoor moet...

Lees meer

Nalaten aan je kleinkinderen

Veel grootouders willen nalaten aan hun kleinkinderen, omdat ze er zeker van willen zijn dat de kleinkinderen later financiële zekerheid hebben. Kleinkinderen kunnen van die erfenis bijvoorbeeld hun studie betalen of ze kunnen het bedrag investeren in een woning....

Lees meer

Voogdij: wat moet je weten?

Een voogd is iemand die voor je kinderen mag zorgen als jij en je partner komen te overlijden. Een voogd is nodig als je kinderen onder de 18 jaar zijn. Vanaf hun 18e verjaardag zijn ze zelfstandig en mogen ze zelf beslissingen nemen. Wat moet je nog meer weten over...

Lees meer

De insluitingsclausule

Eerder heb je al kunnen lezen wat een uitsluitingsclausule inhoudt. Omdat nu trouwen in gemeenschap van goederen de standaard is waardoor privé en eigendom gedeeld wordt, werd (en wordt) er vaak een uitsluitingsclausule in een testament of schenkingsakte opgenomen....

Lees meer

Huis & Hypotheek

Aankoop van een
huis, Afsluiten
(Tweede) hypotheek.

Familie & Samenleven

Huwelijkse voorwaarden, Samenlevingscontract, Schenkingen op papier, Testament en erfrecht.

Echtscheiding & Kinderen

Scheiden en kinderen, Verdeling, (Kinder)alimentatie,
Pensioen.

Erfrecht & Nalatenschap

Erfenis aanvaarden of verwerpen, Verklaring van erfrecht, Afwikkeling nalatenschap

Onderneming & Rechtspersonen

Oprichting van een (flex) BV, Overdracht van aandelen, Stichting, Vereniging.

Levenstestament & Volmacht

Levenstestament, Legalisatie, Wilsverklaring en/of
volmacht.

Share This