Elk jaar worden er op 1 januari nieuwe wetten, regels en tarieven van kracht. Ook in 2018 is dit weer het geval. Daarom zetten we de veranderingen voor (toekomstige) huizenbezitters voor 2018 op een rijtje in twee blogs. Hier kun je het eerste deel vinden, in deze blog lees je het tweede deel.

Schenkingsvrijstelling blijft gelden

In januari 2017 is het belastingvrije schenkingsbedrag €100.000 geworden. Dit bedrag mag eenmalig geschonken worden om bijvoorbeeld een steentje bij te dragen aan de financiering van een woning. In 2018 blijft dit bedrag hetzelfde. Voor een belastingvrije schenking dient de ontvanger wel tussen de 18 en 40 jaar te zijn. Tussen schenker en ontvanger hoeft echter geen sprake te zijn van een ouder-kind relatie.

VvE’s

Verplicht VvE reservefonds

In 2018 gaat de ‘wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars‘ in. Door deze wet zijn VvE’s straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren ten behoeve van het onderhoud van het gebouw.

Overgangsrecht

Het overgangsrecht voor de hierboven genoemde wet is drie jaar. Dit betekent dat VvE’s per 1 januari 2021 de minimale reservering voor het reservefonds gerealiseerd moeten hebben. Is dit niet het geval? Dan kan bijvoorbeeld het bestuur van de VvE aangeschreven worden of het onderhoud kan besproken worden op de vergadering van de VvE. Als de minimale reservering dan nog niet wordt gerealiseerd, dan kan een lid van de VvE zich tot de rechter wenden om het nakomen van de reserveringsverplichting af te dwingen.

Lening aangaan mogelijk

Door het ingaan van de ‘wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars’ wordt het mogelijk voor VvE’s om een lening aan te gaan, mits de splitsingsakte dit niet verbiedt.
De leden van de VvE kunnen de lening aftrekken van de inkomstenbelasting. De bank kan alleen de appartementseigenaar aanspreken voor een eigen aandeel. Bij de lening geldt geen hoofdelijke aansprakelijkheid: de leenschuld gaat bij verkoop van de woning over op de nieuwe eigenaar.

Subsidie energiebesparende maatregelen

Van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 is het voor huiseigenaren mogelijk om een subsidie aan te vragen voor energiebesparing in eigen huis. Deze subsidie maakt het voor woningbezitters mogelijk om energiebesparende maatregelen in huis te nemen. De subsidie wordt extra aantrekkelijk voor VvE’s omdat het vanaf 2018 voor een VvE mogelijk wordt om een lening aan te gaan.

Huurliberalisatiegrens blijft bevroren in 2018

De huurliberalisatiegrens blijft in 2018 €710,68. Op 1 januari 2016 is deze grens voor 3 jaar bevroren. Als een woning onder deze grens viel bij het aangaan van de huurovereenkomst is het een sociale-huurwoning. Viel de huurprijs erboven, dan valt de woning in de vrije sector. Huurprijzen kunnen wel boven deze grens uitstijgen indien ze hoger zijn geworden door de jaarlijkse toegestane verhogingen.

Huurtoeslaggrens blijft bevroren in 2018

Ook de huurtoeslaggrens blijft bevroren op €710,68. Dit houdt in dat de huurprijs van een woning maximaal €710,68 mag zijn om huurtoeslag te mogen ontvangen. Voor jongeren onder de 23 jaar ligt de huurtoeslaggrens op €417,34.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This