Nieuws & informatie

Wonen in recreatiewoning

Sinds het wetsvoorstel ‘Vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen’ is ingetrokken, kunnen de gemeenten vergunningverlening in geval van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen zelf regelen.

Lees meer

Dementie en de financiën

In Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie. Een bekend symptoom van dementie is vergeetachtigheid, verminderd beoordelingsvermogen, ongeremdheid en achterdochtigheid. Dit heeft tot gevolg dat er sprake zou kunnen zijn van wilsonbekwaamheid. Bij veel dementerende ouderen neemt de partner het beheer van de financiën over.

Lees meer

Notariskosten bij executieveilingen

Soms verschijnen er berichten in de media over (te) hoge notariskosten bij executieveilingen. In dit artikel legt de notaris uit welke kosten er bij een executieveiling verwacht kunnen worden.

Lees meer

Wilsonbekwaamheid, u kunt het voor zijn

Een notaris mag alleen zijn medewerking aan een transactie verlenen als hij ervan overtuigd is dat alle partijen begrijpen wat die transactie inhoudt en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Lees meer

Fiscale partners

Als u fiscale partners van elkaar bent dan mag u bepaalde inkomsten en aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting verdelen zoals u dat wilt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de kosten aftrekken.

Lees meer

Successierecht 2010 in een notendop

Vanaf 1 januari 2010 is er een nieuwe Successiewet. De belangrijkste veranderingen? De tarieven gaan omlaag en de vrijstellingen omhoog. Hieronder geven wij antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe Successiewet. Er is ook een speciaal magazine gemaakt over de nieuwe Successiewet. Dat magazine heet Voor Nu En Later.

Lees meer

Het fideï-commis

Veel mensen die een testament maken willen de ‘koude kant’ uitsluiten. Dat doe je met een ‘uitsluitingsclausule’. Dat betekent dat bij een echtscheiding de koude kant geen aanspraak kan maken op de erfenis. Maar wat nu als de ouders willen dat het vermogen ook na het overlijden van hun kind bij de kleinkinderen – en dus niet bij de koude kant – terecht komt?

Lees meer

Zorg voor minderjarige kinderen bij overlijden ouders

Iedere ouder vindt dat hij bij uitstek geschikt is om zijn of haar kind op te voeden. Wettelijk komt de (biologische) ouder het gezag over het minderjarig kind toe. De onderhoudsplicht van een ouder jegens zijn kind bestaat wettelijk zelfs tot de leeftijd van éénentwintig jaar.

Lees meer

Legalisatie handtekening

“Een legalisatie is een verklaring van een notaris, inhoudende dat u daadwerkelijk degene bent die de handtekening heeft geplaatst.” Simpelweg is het dus het legaal maken van je handtekening. Wanneer er een volmacht wordt getekend, weet iedereen, bijvoorbeeld...

Lees meer

Huis & Hypotheek

Aankoop van een huis,
Afsluiten (Tweede) hypotheek.

Familie & Samenleven

Huwelijkse voorwaarden, Samenlevingscontract, Schenkingen op papier, Testament en erfrecht.

Echtscheiding & Kinderen

Scheiden en kinderen, Verdeling, (Kinder)alimentatie, Pensioen.

Erfrecht & Nalatenschap

Erfenis aanvaarden of verwerpen, Verklaring van erfrecht, Afwikkeling nalatenschap

Onderneming & Rechtspersonen

Oprichting van een (flex) BV, Overdracht van aandelen, Stichting, Vereniging.

Levenstestament & Volmacht

Levenstestament, Legalisatie, Wilsverklaring en/of volmacht.

Contactgegevens

Van Elmptstraat 16.14, 9723 ZL Groningen - Postbus 1276, 9701 BG Groningen
Telefoon: (050) 312 53 70 - Fax: (050) 312 12 63 - WhatsApp: (06) 20 52 61 65 - E-mail: notaris@lambeckharms.nl - HR-nummer: 02080036

Download onze APP

IOS APP

Share This